LuatVietnamLogo

blue-check Nhập khẩu rời từng phụ kiện của máy điều hòa có bị tính thuế TTĐB?

Công văn số 9896/TXNK-CST ngày 16/9/2020 của Cục Thuế xuất nhập khẩu về thuế tiêu thụ đặc biệt cho phụ kiện hệ thống điều hòa công suất nhỏ hơn 90.000 BTU (1 trang)
Posted: 16/10/2020 9:54:23 AM | Latest updated: 18/10/2020 10:37:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5067
LuatVietnam

Theo Điều 2 Thông tư 195/2015/TT-BTC, máy điều hòa công suất từ 90.000 BTU trở xuống thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, kể cả trường hợp được bán hoặc được nhập khẩu rời từng phụ kiện (cục nóng, cục lạnh).

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu cục nóng, cục lạnh và các phụ kiện được khai báo đồng bộ theo máy điều hòa nhiệt độ dưới 90.000 BTU thì vẫn phải chịu thuế TTĐB.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5067
Tệp đính kèm

Thuế Tiêu thụ đặc biệt