LuatVietnam

blue-check Nhiều thay đổi lớn về điều kiện kinh doanh BĐS kể từ 1/3/2022 English attachment

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (130 trang)
Posted: 10/1/2022 7:52:54 AM | Latest updated: 24/8/2022 11:08:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5376 | Vietlaw: 549
LuatVietnam

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị định này là gỡ bỏ yêu cầu về vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS (khoản 1 Điều 4), thay vì trước đó áp dụng mức vốn pháp định là 20 tỷ đồng. Sửa đổi này nhằm đảm bảo phù hợp với sửa đổi tại khoản 2 Điều 17 Luật Đầu tư 61/2020/QH14status2 .

Tuy nhiên, riêng với chủ đầu tư dự án BĐS, phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha và không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư nếu quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên (khoản 2 Điều 4).

Ngoài ra, các hợp đồng bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuế lại BĐS và chuyển nhượng dự án BĐS bắt buộc phải lập đúng theo mẫu ban hành tại Nghị định này, thay vì trước đây chỉ để tham khảo, không bắt buộc đúng mẫu.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022 và thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 10/9/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5376

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND02-06012021CP[EN].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Kinh doanh bất động sản

blue-check Các hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án ở ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check Về căn cứ xác định loại nhà ở riêng lẻ trong các dự án nhà ở
blue-check Những lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Dịch vụ quản lý tòa nhà văn phòng có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Các lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Kế hoạch sửa đổi các luật thuế liên quan đến BĐS
blue-check Điều kiện bán nhà dự án đã nghiệm thu
blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT
blue-check Không nên mua đất hỗn hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các công ty môi giới không bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment