LuatVietnam

Nhiều thương nhân kết hợp khuyến mại, xác định giá trị khuyến mại như thế nào?

Cập nhật 8/9/2022 | Đăng tải: LVN.5534

hoi Nguyễn Ngọc Khánh (Hà Nội)
Thương nhân cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc sàn giao dịch thương mại điện tử thường phối hợp với thương nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ để cùng thực hiện khuyến mại, ví dụ như, mua hàng trên sàn thương mại điện tử, thanh toán qua dịch vụ trung gian thanh toán sẽ được tặng tiền trên giá trị đơn hàng.
Vậy giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong chương trình khuyến mại phối hợp nêu trên được xác định là giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại của thương nhân có hàng hóa, dịch vụ được bán hay là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại của cả thương nhân và bên trung gian trên một giao dịch?

luat Bộ Công Thương:

Trong trường hợp thương nhân cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán/sàn giao dịch thương mại điện tử và thương nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ cùng thực hiện khuyến mại, căn cứ theo nội dung hỏi của ông Khánh thì việc xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo đó sẽ được căn cứ trên cơ sở xác định giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong hoạt động khuyến mại.

Hiện nay, Cục Xúc tiến thương mại cũng đang tiến hành nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khuyến mại cũng như pháp luật về giá nhằm làm rõ, cụ thể hơn về việc xác định giá trị được khuyến mại, dùng để khuyến mại trong các hoạt động khuyến mại cho người tiêu dùng về dịch vụ nói chung (trong đó có cả các dịch vụ như trung gian thanh toán, sàn giao dịch thương mại điện tử cũng như các trường hợp khuyến mại dịch vụ khác tương tự).

Trên cơ sở đó, Cục Xúc tiến thương mại sẽ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành quy định (nếu cần thiết) nhằm hướng dẫn cụ thể hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp áp dụng pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Khuyến mại, khuyến mãi

otvet Chiết khấu thương mại trả cho cá nhân được hiểu là đã trừ thuế
otvet Nhiều thương nhân kết hợp khuyến mại, xác định giá trị khuyến mại như thế nào?
otvet Một đơn hàng có được áp dụng đồng thời chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán?
otvet Tặng phí vận chuyển khi mua hàng có được xem là khuyến mại?
otvet Ghi hàng tặng khuyến mại trên hóa đơn điện tử như thế nào?
otvet Giá trị dịch vụ khuyến mại được xác định theo cơ sở nào?
otvet Chủ sàn thương mại điện tử có được tung khuyến mại?
otvet Dịch vụ thanh toán và sàn thương mại điện tử được phép tung khuyến mại
otvet Xuất hàng khuyến mại cho các hộ khoán có phải trích nộp thuế?
otvet Hàng biếu tặng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào với thuế đầu ra
otvet Các khoản chiết khấu, khuyến mại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Có được thuê đơn vị khác thực hiện thay thủ tục khuyến mại?
otvet Khoản chiết khấu bắt buộc ghi rõ trên hóa đơn
otvet Thận trọng khi dùng rượu bia làm quà khuyến mại
otvet Từ 1/8/2021, chiết khấu cho hộ khoán phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
otvet Tặng phiếu mua hàng online có phải đăng ký khuyến mại?
otvet Miễn đăng ký chương trình chiết khấu thương mại với Sở Công thương
otvet Xác định hạn mức khuyến mại của đại lý như thế nào?
otvet Đại lý có được quyền tự khuyến mại?
otvet Công ty hay nhà phân phối chịu trách nhiệm nộp thuế thay khi khuyến mại cho hộ kinh doanh?