LuatVietnam

Những ai đương nhiên được thừa kế dù không có tên trong di chúc?

Cập nhật 20/10/2022 | Đăng tải: LVN.5565

hoi Hải Châu
Bố mẹ tôi có hai con gái và một con trai út. Ngoài căn nhà ở Hà Nội, nhiều tài sản khác là tiền mặt, sổ tiết kiệm... đều đã được bố mẹ di chúc cho em trai tôi.
Hai chị em gái không được cho thứ gì. Tôi thấy việc này rất bất công với hai chị em gái chúng tôi. Chị em tôi có quyền đòi bố mẹ chia tài sản không? Khi nào tôi và em gái đương nhiên có quyền thừa kế mà không phụ thuộc di chúc cha mẹ?

luat Luật sư Phạm Thanh Bình (Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội):

Theo Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Quyền của người lập di chúc được quy định tại Điều 626 BLDS, cụ thể:

- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Pháp luật tôn trọng quyền của người lập di chúc trong việc định đoạt tài sản cho những người còn sống. Tuy nhiên để đảm bảo quyền và lợi ích của những người có mối quan hệ ruột thịt với người để lại di chúc, Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định trường hợp những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, bao gồm:

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này."

Theo thông tin bạn cung cấp, bố mẹ bạn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai mà không cho bạn và em gái; do đó là tài sản của bố mẹ bạn nên bố mẹ bạn có quyền định đoạt, lập di chúc cho bất kỳ ai.

Tuy nhiên nếu bạn và em gái thuộc trường hợp quy định tại Điều 644 nêu trên thì dù không có tên trong di chúc, bạn và em gái vẫn có quyền được hưởng 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Thủ tục chia thừa kế tài sản không có di chúc
otvet Có được rút lại văn bản từ chối nhận thừa kế?
otvet Những ai đương nhiên được thừa kế dù không có tên trong di chúc?
otvet Chia thừa kế theo di chúc có cần giấy đăng ký kết hôn?
otvet "Sim số đẹp" có được xem là di sản của người mất?
otvet Cha mẹ vẫn được hưởng ít nhất 2/3 suất thừa kế dù không có tên trong di chúc
otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ
otvet Khai nhận thừa kế đất cần nộp những giấy tờ gì?
otvet Trường hợp nào người bị án tù không được hưởng thừa kế?
otvet Thủ tục khai nhận tài sản đối với người thừa kế duy nhất
otvet Khi nào cháu được thừa kế thế vị tài sản từ ông bà?
otvet Con chưa thành niên đương nhiên được hưởng thừa kế, không phụ thuộc vào di chúc
otvet Quyền thừa kế không phân biệt con riêng hay con chung
otvet Thời hạn chia thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Thời hiệu chia thừa kế bất động sản là 30 năm
otvet Giấy tờ cần thiết để khai nhận thừa kế theo pháp luật
otvet Người thừa kế mất trước người lập di chúc, chia thừa kế thế nào?
otvet Khai thừa kế có phải nộp bản tường trình quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế?
otvet Con riêng có được hưởng thừa kế?