LuatVietnam

blue-check Những căn cứ cho phép tạm đình chỉ vụ án vì lý do thiên tai, dịch bệnh English attachment

Thông tư Liên tịch số 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC ngày 29/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 148, điểm d khoản 1 Điều 229 và điểm d khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự (4 trang)
Posted: 3/12/2021 12:41:10 PM | Latest updated: 22/9/2022 11:53:49 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5353 | Vietlaw: 579
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn nguyên tắc và căn cứ cho phép tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án vì lý do thiên tai, dịch bệnh theo Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi số 02/2021/QH15 .

Theo đó, việc tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án vì lý do thiên tai, dịch bệnh chỉ được áp dụng khi thỏa mãn đầy đủ các căn cứ sau:

+ Cơ quan tố tụng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà không thể tiến hành được một hoặc một số hoạt động tố tụng để kết thúc việc điều tra hoặc quyết định việc truy tố vì lý do thiên tai, dịch bệnh;

+ Đã hết thời hạn điều tra hoặc thời hạn quyết định việc truy tố.

Các trường hợp bất khả kháng do thiên tai được hiểu bao gồm: (i) Người tham gia tố tụng hoặc cơ quan tố tụng đang ở vùng được ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp hoặc vùng có tình huống thiên tai khẩn cấp; (ii) Địa điểm cần tiến hành các hoạt động tố tụng nằm trong vùng được ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp hoặc vùng có tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Các trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh được hiểu bao gồm: (i) Người tham gia tố tụng, cơ quan tố tụng hoặc địa điểm cần tiến hành hoạt động tố tụng trong vùng được ban bố tình trạng dịch bệnh khẩn cấp; (ii) Người tham gia tố tụng đang bị cách ly tế; Người tham gia tố tụng, cơ quan tố tụng hoặc địa điểm cần tiến hành hoạt động tố tụng trong vùng được công bố dịch.

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Dec-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5353

Tệp đính kèm

enflag wordicon TTLT01-29112021VKSTC[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tòa án

blue-check Từ 1/10/2022, thí điểm thu tạm ứng án phí trực tuyến tại một số tòa án của Hà Nội
blue-check Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026)
blue-check Một số lưu ý về ủy thác tư pháp ra nước ngoài trong vụ việc dân sự, thương mại
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép thành lập công ty luật và văn phòng luật sư
blue-check Các thủ tục mới chuẩn hóa trong lĩnh vực thi hành án dân sự
blue-check Thay mới quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Những lưu ý khi xét xử vụ án tranh chấp "hợp đồng tín dụng"
blue-check Một số lưu ý khi ủy thác tống đạt hồ sơ tố tụng ra nước ngoài
blue-check Những lưu ý khi xem xét hoãn, tạm đình chỉ án tù
blue-check Quy trình kiểm sát việc xem xét giảm án tù và tha tù trước hạn
blue-check Công bố 9 án lệ mới áp dụng từ 1/2/2022
blue-check Các mẫu Quyết định công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành tại tòa án
blue-check Trình tự tổ chức phiên tòa trực tuyến
blue-check Những căn cứ cho phép tạm đình chỉ vụ án vì lý do thiên tai, dịch bệnh English attachment
blue-check Biểu mẫu thực hiện thủ tục kiểm sát việc xét xử vụ án dân sự, hành chính từ 25/11/2021
blue-check Từ 1/1/2022, những vụ án đơn giản được phép xét xử "trực tuyến"
blue-check Quy trình kiểm sát các bản án hành chính
blue-check Giải đáp về thủ tục hòa giải, đối thoại tại tòa
blue-check Một số lưu ý về thủ tục và chi phí tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài
blue-check Biên bản phiên tòa phải được lập và ký ngay sau khi kết thúc phiên xử