LuatVietnam

blue-check Những điểm mới trong xử phạt hành chính kể từ 1/1/2022 English attachment

Công văn số 6255/TCHQ-PC ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (5 trang)
Posted: 5/1/2022 1:03:24 PM | Latest updated: 20/9/2022 8:52:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5381 | Vietlaw: 579
LuatVietnam

Công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh nghiên cứu kỹ những điểm mới về xử phạt hành chính có hiệu lực từ 1/1/2022 của Nghị định 118/2021/NĐ-CP so với Nghị định 81/2013/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 97/2017/NĐ-CPstatus1 để phổ biến cho người khai hải quan được biết.

Các điểm mới về xử phạt hành chính được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm, bao gồm những nội dung sau:

1. Đối tượng bị xử phạt hành chính (Điều 3)

2. Nguyên tắc áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính; nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền (Điều 7, Điều 8, Điều 9)

3. Giao quyền xử phạt (Điều 10)

4. Thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính (Điều 12)

5. Hủy bỏ, ban hành quyết định xử phạt hành chính mới (Điều 13)

6. Đính chính, sửa đổi, bổ sung một phần quyết định xử phạt hành chính (Điều 14)

7. Thời hạn, nội dung đính chính, sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ quyết định xử phạt hành chính (Điều 15)

8. Hiệu lực, thời hạn, thời hiệu thi hành quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung trong xử phạt hành chính (Điều 17)

9. Giải trình trong xử phạt hành chính (Điều 17)

10. Công bố công khai thông tin xử phạt hành chính (Điều 18)

11. Xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp tịch thu (khoản 2 Điều 23)

12. Xác định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm là hàng cấm tàng trữ, cấm lưu hành (Điều 24)

13. Biểu mẫu sử dụng trong xử phạt hành chính (Điều 41)

Trong đó, lưu ý, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính khi có đủ các yếu tố quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 118/2021/NĐ-CP .

Trường hợp vi phạm do chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh thực hiện nhưng trong phạm vi và thời hạn được doanh nghiệp ủy quyền hoặc thực hiện vi phạm theo sự chỉ đạo, điều hành của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn sẽ là chủ thể bị xử phạt (khoản 4 Điều 3 Nghị định 118/2021/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5381

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV6255-31122021TCHQ[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính

blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS
blue-check Căn cứ xác định mức tiền phạt đối với vụ vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
blue-check Giới thiệu những quy định mới về tạm giữ tang vật vi phạm hành chính từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực thương mại, hóa chất, dầu khí English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin mạng sẽ bị phạt từ 27/1/2022
blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment
blue-check Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án English attachment
blue-check Tăng mức phạt về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai kể từ 6/1/2022 English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng English attachment
blue-check Quy định mới về việc nộp tiền bảo lãnh để khỏi bị giam xe English attachment
blue-check Mức xử phạt vi phạm về an ninh, trật tự kể từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Những điểm mới trong xử phạt hành chính kể từ 1/1/2022 English attachment