LuatVietnam

blue-check NHững điều cần biết khi nhập khẩu thủy sản để chế biến xuất khẩu sang EU

Công văn số 629/CCPT-ATTP ngày 31/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về yêu cầu chứng nhận cho lô hàng nhập vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu đi EU (6 trang)
Posted: 11/9/2023 7:24:49 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:32:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5780
LuatVietnam

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp PT&NT, đối với các lô hàng thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu sang EU, cần phải đáp ứng các yêu cầu chung sau đây theo quy định của EU:

- Lô hàng thủy sản từ quốc gia/vùng lãnh thổ, từ cơ sở (tàu chế biến, tàu đông lạnh, tàu cấp đông, cơ sở chế biến, kho lạnh) thuộc danh sách được Liên minh Châu Âu công nhận.

- Lô hàng được sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm của Liên minh Châu Âu (Quy định EC số 178/2002, 852/2004, 853/2004).

- Sản phẩm đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu vi sinh vật, chất ô nhiễm, ghi nhãn đáp ứng quy định có liên quan của Liên minh Châu Âu và được giám sát, kiểm soát bởi Cơ quan thẩm quyền trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Ngoài ra, nội dung chứng nhận trong Giấy chứng thư (Health/Veterinary Certificate) do Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm xuất khẩu các nước cấp kèm theo lô hàng thủy sản cần đảm bảo đủ thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm.

Riêng đối với các lô hàng cá ngừ đông lạnh, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nêu trên thì cần cung cấp thêm thông tin trong Chứng thư về phương pháp cấp đông (Frozen in Brine/Blast/Contact...) và nhiệt độ cấp đông cá sau khi khai thác trên tàu, và thực hiện chứng nhận cho lô hàng dùng làm: sản xuất đồ hộp (Canning Industry)/sản phẩm dùng làm thực phẩm cho người (products for human consumption).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5780

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu