LuatVietnam

blue-check Những điều cần biết về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Công văn số 410/CVL-TTLĐ ngày 8/6/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (4 trang)
Posted: 14/6/2022 9:16:34 AM | Latest updated: 14/6/2022 4:47:47 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Công văn giải đáp các vướng mắc liên quan đến đối tượng và điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

Theo đó, người lao động làm việc trong các văn phòng đại diện, công ty luật, văn phòng luật sư, công ty kinh doanh lĩnh vực giáo dục... cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối với người lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau trên 14 ngày, tuy không phải đóng BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách đang tham gia BHXH và vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg không phân biệt lao động trong nước hay nước ngoài, vì vậy, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu đủ điều kiện thì cũng được hỗ trợ tiền nhà.

Đối với người có HĐLĐ hết hạn vào ngày 31/3/2022 và tái ký hợp đồng kể từ ngày 1/4/2022 thì thuộc đối tượng hỗ trợ theo Chương II Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (tức áp dụng mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng).

Trường hợp người lao động thử việc trong tháng 2, tháng 3 và chính thức ký HĐLĐ từ tháng 4/2022 thì thuộc đối tượng hỗ trợ theo Chương III Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (tức áp dụng mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng).

Về thời gian thuê nhà, Quyết định 08/2022/QĐ-TTg chỉ yêu cầu người lao động có thuê nhà trong khoảng thời gian từ 1/2/2022 đến 30/6/2022 là được hỗ trợ, không xét đến thời điểm bắt đầu thuê.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm