LuatVietnam

blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"

Công văn số 3981/TCT-DNNCN ngày 28/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” (8 trang)
Posted: 10/11/2022 9:53:56 AM | Latest updated: 11/11/2022 10:04:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5578
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn" theo Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 của Tổng cục Thuế, bao gồm:

1. Thời điểm lựa chọn "Hóa đơn may mắn" và trao thưởng hàng quý

2. Các công việc cần triển khai trước thời điểm tổ chức trao thưởng "Hóa đơn may mắn"

3. Căn cứ xác định cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nhận thưởng

4. Hình thức văn bản công bố cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nhận thưởng

Theo đó, đối với kỳ quay thưởng quý II và quý III/2022, Tổng cục Thuế cho phép lùi thời điểm quay thưởng chậm nhất từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022 và có thể kết hợp quay thưởng một lần cho cả 02 quý.

Đối với địa phương đã tổ chức quay thưởng quý II/2022 thì có thể kết hợp quay thưởng quý III vào kỳ quay thưởng của quý IV/2022 theo thời điểm hướng dẫn tại Công văn số 3199/TCT-DNNCN .

Việc xác định cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng được căn cứ vào thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu được dùng để đăng ký thuế hoặc giấy tờ tùy thân khác có thể định danh cá nhân theo đúng thông tin tại cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế.

Trường hợp tên người mua hàng khác với tên của cá nhân, hộ kinh doanh theo mã số thuế thì người trúng thưởng được xác định theo mã số thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5578

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check Ngành Thuế sẽ quay thưởng "Hóa đơn may mắn" hàng quý kể từ quý II/2022
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Phải gửi lại Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT nếu có thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT