LuatVietnam

blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài

Công văn số 62543/CTHN-TTHT ngày 16/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài và cấp MST cho nhà thầu nước ngoài (5 trang)
Posted: 19/12/2022 3:15:20 PM | Latest updated: 20/12/2022 4:28:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5605
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 5 Thông tư 105/2020/TT-BTC, trường hợp nhà thầu xây dựng nước ngoài có văn phòng tại Việt Nam đã được bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu thì nhà thầu nước ngoài sẽ được cấp một MST (10 số) để kê khai tất cả các nghĩa vụ thuế khác (trừ thuế nhà thầu).

Thủ tục đăng ký MST đối với nhà thầu nước ngoài được hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC .

Đối với chuyên gia nước ngoài được nhà thầu cử sang Việt Nam làm việc, nếu người này là cá nhân không cư trú trong năm tính thuế thì nhà thầu phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20% trước khi chi trả thu nhập phát sinh cho công việc tại Việt Nam (Điều 18, khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5605

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Thanh lý hợp đồng cho thuê đất trước hạn, điều chỉnh hóa đơn và thuế như thế nào?
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp