LuatVietnam

blue-check Những giải đáp cần biết về quyết toán thuế TNDN 2022

Hướng dẫn của Tổng cục Thuế về việc giải đáp một số vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022 (43 trang)
Posted: 28/3/2023 8:23:36 AM | Latest updated: 28/3/2023 1:55:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5666
LuatVietnam

Tài liệu này tổng hợp các vướng mắc thường gặp khi quyết toán thuế TNDN năm 2022 đã được Tổng cục Thuế giải đáp trong chương trình hỗ trợ trực tuyến được tổ chức vào ngày 21/3/2023.

Bao gồm:

1. Những vướng mắc liên quan đến việc xác định ưu đãi thuế TNDN

2. Những vướng mắc liên quan đến việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

3. Những vướng mắc liên quan đến việc xác định các bên liên kết và kê khai giao dịch liên kết

4. Những vướng mắc liên quan đến việc khai thuế, tính thuế và nộp tờ khai thuế TNDN

Theo đó, đối với các khoản chi như: lãi vay quá hạn, chi phí tổ chức hội thảo, chi phí đi hội chợ nước ngoài, chi phí nộp phạt hợp đồng... nếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định, không thuộc các khoản chi không được trừ thì được chấp nhận hạch toán.

Đối với khoản thuế TNCN nộp thay cho người lao động, cũng được chấp nhận hạch toán nếu trong HĐLĐ có quy định rõ tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế, tiền thuế sẽ do Công ty nộp thay.

Về chuyển lỗ, theo quy định tại Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp có lãi mới thực hiện chuyển lỗ và khi chuyển lỗ doanh nghiệp mới lập phụ lục 03-2A. Nếu trong năm quyết toán còn lỗ thì không được chuyển lỗ, không lập phụ lục 03-2A.

Về hạn mức tạm nộp thuế TNDN 04 quý, theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch thì đến ngày 30/1/2023 phải tạm nộp ít nhất 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm 2022.

Trường hợp số thuế TNDN tạm nộp 04 quý thấp hơn 80% thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tương ứng với số thuế TNDN tạm nộp thiếu, số ngày tính chậm nộp là từ ngày tiếp theo hạn nộp quý 4 đến trước ngày nộp tiền.

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2022 đối với các doanh nghiệp có năm tài chính trùng với năm dương lịch chậm nhất là ngày 31/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5666

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các lưu ý khi cá nhân khai quyết toán thuế 2022 trực tuyến
blue-check Hướng dẫn cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho cá nhân tự quyết toán)
blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những giải đáp cần biết về quyết toán thuế TNDN 2022
blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)
blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment