LuatVietnam

blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động

Công văn số 903/LĐLĐ-TG ngày 12/9/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn "tín dụng đen" trong công nhân lao động (2 trang)
Posted: 13/9/2022 9:33:04 AM | Latest updated: 13/9/2022 1:41:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5535
LuatVietnam

Nhằm phòng ngừa vấn nạn "tín dụng đen" cho công nhân lao động, Liên đoàn Lao động TP. HCM đã yêu cầu các công đoàn cơ sở triển khai một số biện pháp sau đây:

- Tổ chức nhiều kênh, hình thức cảnh báo về vấn nạn "tín dụng đen", đặc biệt là phương thức, thủ đoạn của hoạt động ''tín dụng đen'', tác hại, nguy cơ đối với công nhân lao động nếu tham gia "tín dụng đen".

- Trường hợp có đông công nhân lao động, công đoàn cơ sở cần tranh thủ phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức tài chính, ngân hàng chính sách... trên địa bàn để tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rời, infographic về chủ đề ''tín dụng đen'', giúp công nhân lao động hiểu cặn kẽ về sự nguy hiểm của nó.

- Tăng cường triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên (như: tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, nhà ở, nhà trẻ,...); có chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động nghèo (như trao ''mái ấm công đoàn'', hỗ trợ vay vốn,...) để tháo gỡ khó khăn về tài chính, hạn chế tham gia "tín dụng đen".

- Phối hợp với công an địa phương rà soát, lên danh sách các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động ''tín dụng đen", từ đó có biện pháp bảo vệ đoàn viên, người lao động tránh tham gia "tín dụng đen".

- Đề xuất doanh nghiệp hỗ trợ hoặc bảo lãnh vay vốn cho các trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn đột xuất.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5535

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Điều kiện tiếp nhận đơn và quy trình giải quyết khiếu nại liên quan đến đại hội công đoàn
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Đã có hướng dẫn về thẩm quyền mua sắm tài sản bằng kinh phí công đoàn
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cấp trên
blue-check Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ trình duyệt tại Đại hội công đoàn cơ sở (thuộc TP. HCM)
blue-check Đã có quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Những giải pháp của Công đoàn nhăm ngăn nạn "tín dụng đen" cho người lao động
blue-check Hướng dẫn đấu thầu mua sắm tài sản công đoàn
blue-check Các khuyến cáo về chi hỗ trợ Covid-19 dành cho Công đoàn tại TP. HCM
blue-check Đính chính thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn
blue-check Tiêu chuẩn và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Hướng dẫn các khoản chi tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XIII
blue-check Thay mới Quy chế xử lý kỷ luật trong công đoàn
blue-check Định mức chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp lần thứ XIII
blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028