LuatVietnam

Những giấy tờ cần nộp khi xin cấp lại sổ đỏ bị mất

Cập nhật 20/9/2022 | Đăng tải: LVN.5541

hoi Hoàng Bá Hiệp (Đồng Nai)
Gia đình tôi làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất. Tôi đã chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
Tuy nhiên, Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh huyện cho biết, thành phần hồ sơ của tôi chưa đầy đủ, cần bổ sung:
- Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc khai báo mất Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân (trong khi ông Hiệp đã nộp Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày);
- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại (lý do: Thửa đất đã được đo đạc lại, số tờ số thửa đã thay đổi);
- Biên bản kiểm tra hiện trạng (căn cứ theo Văn bản số 4518/STNMT-CCQLĐĐ năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường);
- Đối với nội dung tín chấp (căn cứ theo Văn bản số 1204/STNMT-CCQLĐĐ năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường).
Tôi cho rằng hướng dẫn của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện là không đúng quy định trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ vấn đề này.

luat Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai:

Ông Hoàng Bá Hiệp là đại diện theo ủy quyền của bà Hoàng Thị Diên - người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp ngày 26/9/2003 tại địa chỉ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất tại thửa đất trên.

Ngày 7/7/2022, ông Hiệp liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Vĩnh Cửu để nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận nêu trên gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mang tên Hoàng Thị Diên (các nội dung thông tin thửa đất chưa điền đầy đủ);

- Giấy xác nhận về việc niêm yết mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho bà Hoàng Thị Diên, được UBND xã Thạnh Phú xác nhận ngày 22/3/2021;

- Giấy Ủy quyền do Văn phòng công chứng Bùi Ngọc Hiếu chứng thực ngày 20/6/2022.

Căn cứ Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17/2/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 4518/STNMT-CCQĐĐ ngày 4/12/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý đối với các trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận mà có tăng, giảm diện tích thửa đất sau khi đo đạc, lập lại bản đồ địa chính; Văn bản số 1204/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/4/2015 về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 189/BC-STNMT ngày 2/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Dự án Tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, thì hồ sơ của ông Hoàng Bá Hiệp nộp là chưa đủ thành phần theo quy định, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Vĩnh Cửu đã có phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ ngày 7/7/2022.

Ngày 11/7/2022, ông Hoàng Bá Hiệp có đơn về việc hướng dẫn thủ tục hành chính không đúng quy định.

Ngày 26/8/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Vĩnh Cửu mời ông Hoàng Bá Hiệp lên làm việc. Tại buổi làm việc, Chi nhánh Vĩnh Cửu hướng dẫn, giải thích cho ông Hoàng Bá Hiệp để bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy, việc Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Vĩnh Cửu hướng dẫn ông bổ sung hoàn thiện hồ sơ là thực hiện theo quy định pháp luật. Đề nghị ông Hoàng Bá Hiệp liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Vĩnh Cửu bổ sung đầy đủ hồ sơ để được giải quyết sớm theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Những giấy tờ cần nộp khi xin cấp lại sổ đỏ bị mất
otvet Tự ý san lấp đất ở có bị phạt?
otvet Thủ tục đổi sổ đỏ sang mẫu mới
otvet Điều kiện mua nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài
otvet Làm thủ tục sang tên thế nào nếu không có sổ đỏ?
otvet Thủ tục giao đất sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng
otvet Thủ tục gia hạn thuê đất thực hiện dự án
otvet Sai số CMND trên sổ đỏ chỉ cần đính chính lại
otvet Điều kiện được bồi thường khi bị thu hồi đất
otvet Trường hợp nào được đền bù đất tái định cư?
otvet Trường hợp nào đất không có giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ?
otvet Sổ đỏ do vợ hoặc chồng đứng tên riêng có được coi là tài sản chung?
otvet Điều kiện hợp thửa đất của vợ chồng
otvet Đất thương mại, dịch vụ không xây dựng có bị thu hồi?
otvet Thủ tục cấp quyền sử dụng đất lần đầu như thế nào?
otvet Một mình vợ đứng tên sổ hồng có cần giấy ủy quyền của chồng?
otvet Thủ tục tặng cho một phần thửa đất
otvet Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng?
otvet Xin gia hạn sử dụng đất có phải làm lại sổ đỏ?
otvet Bên nhận thế chấp sổ đỏ có được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng?