LuatVietnam

Những giấy tờ cần thiết để rút BHXH một lần

Cập nhật 13/5/2022 | Đăng tải: LVN.5450

hoi Bạn đọc
Tôi có quyết định thôi việc cuối tháng 5.2021. Vậy muốn nhận Bảo hiểm xã hội một lần cần giấy tờ gì?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội, nếu bạn không tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội thì bạn có thể nhận Bảo hiểm xã hội một lần (Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần).

Hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần gồm:

 - Sổ Bảo hiểm xã hội;

- Đơn hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu 14-HSB);

- Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thuộc các trường hợp tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 8 nghị định 115/2015/NĐ-CP (theo hướng dẫn tại Điều 109 Luật BHXH năm 2014 và Điều 20 quyết định 636/QĐ-BHXH).

Xem thêm

Lao động - Việc làm