LuatVietnam

blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. HCM về một số lưu ý khi quyết toán thuế TNCN năm 2022 đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế (15 trang)
Posted: 20/3/2023 12:42:44 PM | Latest updated: 21/3/2023 2:00:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5662
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn thủ tục đăng ký tài khoản và khai quyết toán thuế trực tuyến dành cho cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế (gồm: cá nhân có số thuế phải nộp thêm trên 50.000 đồng; cá nhân có đề nghị hoàn thuế nộp thừa; cá nhân là lao động nước ngoài phải quyết toán thuế trước khi xuất cảnh về nước).

Theo đó, cá nhân khi khai quyết toán thuế TNCN năm 2022 cần lưu ý một số điểm sau:

- Sử dụng tờ khai quyết toán và các phụ lục bảng kê theo mẫu mới ban hành tại Thông tư số 80/2022/TT-BTC .

- Hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2022 chậm nhất là ngày 4/5/2023; riêng cá nhân có đề nghị hoàn thuế nộp thừa có thể nộp sau ngày 4/5/2023 và không bị phạt.

- Có thể khai quyết toán trực tuyến trên website Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc khai qua ứng dụng HTKK và miễn nộp hồ sơ quyết toán bản giấy nếu đã nộp trực tuyến thành công.

- Cá nhân có thể chọn một trong ba cách để đăng ký tài khoản khai quyết toán thuế: đăng ký qua ứng dụng Etax Mobile; đăng ký qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đăng ký trên trên website Tổng cục Thuế.

- Nếu muốn tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế TNCN, có thể vào ứng dụng Etax Mobile hoặc truy cập vào Phân hệ dành cho cá nhân tại Cổng https://thuedientu.gdt.gov.vn .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5662

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các lưu ý khi cá nhân khai quyết toán thuế 2022 trực tuyến
blue-check Hướng dẫn cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho cá nhân tự quyết toán)
blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những giải đáp cần biết về quyết toán thuế TNDN 2022
blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)
blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment