LuatVietnam

blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về một số lưu ý về thủ tục và nơi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN năm 2022 đối với cá nhân (2 trang)
Posted: 27/3/2023 12:37:10 PM | Latest updated: 27/3/2023 3:13:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5665
LuatVietnam

Tài liệu này tổng hợp các lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế năm 2022, gồm:

(1) các trường hợp phải quyết toán thuế;

(2) hồ sơ, biểu mẫu khai quyết toán;

(3) nơi nộp hồ sơ quyết toán;

(4) thời hạn quyết toán;

(5) cách thức khai, nộp hồ sơ quyết toán online.

Theo đó, cá nhân phát sinh tiền lương, tiền công chỉ phải khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm trên 50.000 đồng hoặc có số thuế nộp thừa muốn hoàn hoặc bù trừ thuế.

Hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2022 là ngày 4/5/2023, riêng trường hợp đề nghị hoàn thuế nộp thừa có thể nộp hồ sơ sau thời hạn này mà không bị phạt.

Hồ sơ quyết toán thuế được nộp online trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn theo các bước được hướng dẫn tại văn bản này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5665

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các lưu ý khi cá nhân khai quyết toán thuế 2022 trực tuyến
blue-check Hướng dẫn cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho cá nhân tự quyết toán)
blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những giải đáp cần biết về quyết toán thuế TNDN 2022
blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)
blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment