LuatVietnam

blue-check Những lưu ý khi áp dụng biên lai điện tử

Công văn số 7562/CTTPHCM-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về biên lai điện tử (2 trang)
Posted: 1/7/2022 1:15:54 PM | Latest updated: 7/7/2022 2:22:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5487
LuatVietnam

Cục thuế TP. HCM thông báo đối với các đơn vị, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí... đã được cơ quan thuế yêu cầu áp dụng biên lai điện tử theo Điều 34 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì phải đăng ký hoặc thông báo phát hành biên lai điện tử trước khi sử dụng.

Trình tự, thủ tục đăng ký, thông báo phát hành biên lai điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 34, khoản 1 Điều 36 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Về mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí... tiếp tục sử dụng theo mẫu quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CPstatus2 (mẫu 03b1 và mẫu 03b2), riêng ký hiệu, mẫu số biên lai áp dụng theo quy định tại phần I.B ban hành kèm Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5487

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử
blue-check Những lưu ý khi áp dụng biên lai điện tử
blue-check Thông báo số lượng và giá bán các loại tem điện tử dán cho rượu sản xuất trong nước (2022)
blue-check Thông báo số lượng và giá bán tem điện tử dành cho thuốc lá (năm 2022)
blue-check Cẩm nang sử dụng HĐĐT dành cho cá nhân kinh doanh
blue-check Hướng dẫn đăng ký mua và sử dụng tem điện tử (dành cho rượu và thuốc lá)
blue-check Gửi trả hàng vẫn phải phát hành hóa đơn
blue-check Cục thuế TP. HCM muốn 100% doanh nghiệp sẽ áp dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022
blue-check Cục thuế TP. HCM nhắc doanh nghiệp khẩn trương chuyển đổi sang HĐĐT trước 1/7/2022
blue-check HĐĐT ghi sai giá trị hàng hóa, có thể điều chỉnh hoặc phát hành mới
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy bị sai sót sau khi đã áp dụng HĐĐT, xử lý thế nào?
blue-check Giải đáp các vướng mắc thường gặp về đăng ký và sử dụng HĐĐT loại mới
blue-check Quy chế mẫu về trao đổi thông tin HĐĐT giữa cơ quan thuế với cơ quan chức năng khác