LuatVietnam

blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment

Công văn số 1970/BXD-QLN ngày 3/6/2022 của Bộ Xây dựng về hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (2 trang)
Posted: 10/6/2022 10:17:44 AM | Latest updated: 22/6/2022 9:29:57 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, khi kinh doanh BĐS tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cần phải tuân thủ các quy định sau:

- Chỉ được quyền kinh doanh BĐS tại khu vực nằm ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh (khoản 4 Điều 4 Luật số 66/2014/QH13status2 ).

- Đáp ứng điều kiện và hình thức kinh doanh BĐS quy định tại Điều 10, khoản 2, khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh BĐS và Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP .

Riêng về điều kiện góp vốn và tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, sẽ thực hiện theo quy định của Luật đầu tư; Luật kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở không điều chỉnh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1970-03062022BXD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản