LuatVietnam

blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử

Công văn số 37367/CTHN-TTHT ngày 1/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn (2 trang)
Posted: 4/8/2022 7:50:26 AM | Latest updated: 5/8/2022 8:54:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5509
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, hóa đơn điện tử chỉ hợp pháp khi đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định.

Trong đó, tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn phải thể hiện đúng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Cụ thể, tên hàng hóa, dịch vụ phải thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng phải thể hiện chi tiết đến từng chủng loại.

Trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu (chẳng hạn số khung, số máy của ô tô, xe máy, địa chỉ, cấp nhà, số tầng ngôi nhà,...).

Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt với cỡ chữ nhỏ hơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5509

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
light-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
blue-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính English attachment
blue-check Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
blue-check Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%
blue-check Từ 20/6/2022, không bắt buộc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Phần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào? English attachment
blue-check Cho rút vốn bằng tài sản, công ty phải xuất hóa đơn và nộp thuế English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án, lập hóa đơn vào thời điểm nào?
blue-check Miễn xuất hóa đơn và trích nộp thuế GTGT khi nhận bồi thường hợp đồng
blue-check Ghi "số tiền" trên hóa đơn điện tử như thế nào?
blue-check Áp dụng HĐĐT loại mới, có được viết tắt tên người mua?
blue-check Quy chế bổ nhiệm kế toán công đoàn
blue-check Tiết học hành nghề kế toán và đại lý thuế không thể bù trừ cho nhau