LuatVietnam

blue-check Những lưu ý khi lập hồ sơ thiết kế dự án có công trình ngầm

Công văn số 1893/BXD-KHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc xác định chỉ giới xây dựng phần ngầm theo quy định hiện hành (2 trang)
Posted: 10/6/2022 10:15:35 AM | Latest updated: 16/6/2022 1:44:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5475
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, về nguyên tắc, việc lập hồ sơ thiết kế dự án/công trình xây dựng phải tuân thủ cả quy hoạch xây dựng không gian trên mặt đất và quy hoạch xây dựng không gian ngầm.

Trường hợp tại khu vực xây dựng công trình chưa có quy hoạch xây dựng không gian ngầm thì khi tiến hành lập bản vẽ phần ngầm của công trình/dự án, ngoài việc phải căn cứ các quy định trong quy chuẩn quốc gia, còn phải tuân thủ nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị quy định tại Điều 3 Nghị định 39/2010/NĐ-CPstatus2 .

Trong đó, đảm bảo không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định trong quyết định giao đất/cho thuê đất. Trường hợp có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng... (trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được cơ quan thẩm quyền cho phép (điểm b khoản 5 Điều 3 Nghị định 39/2010/NĐ-CPstatus2 ).

Ngoài ra, sau khi xây dựng, chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ xây dựng phần ngầm của công trình cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm tại địa phương theo quy định tại Thông tư 11/2010/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5475
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng công trình