LuatVietnam

blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về một số lưu ý khi cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 (1 trang)
Posted: 27/3/2023 7:53:47 AM | Latest updated: 27/3/2023 2:33:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5665
LuatVietnam

Để tránh kê khai sai và phải nộp tờ khai nhiều lần, cá nhân khi trực tiếp khai quyết toán thuế năm 2022 nên lưu ý một số điểm sau đây:

- Về mẫu biểu: sử dụng tờ khai mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành tại Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 và phải kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân về họ tên, MST, địa chỉ email, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, số tài khoản ngân hàng (nếu có đề nghị hoàn thuế nộp thừa) kèm thông tin về tên, MST của đơn vị chi trả thu nhập.

- Về số liệu kê khai: cần tổng hợp đầy đủ các khoản thu nhập, các khoản giảm trừ phát sinh trong năm tính thuế để kê khai chính xác các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán.

+ Đối với các khoản thuế TNCN đã bị khấu trừ thể hiện trên chứng từ khấu trừ thuế được đơn vị trả thu nhập cấp, phải kê khai tại chỉ tiêu 34 - Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập.

+ Đối với số thuế nộp thừa đề nghị hoàn, phải kê khai tại chỉ tiêu 46 - Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế (không khai vào chỉ tiêu 47 - Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác).

- Về người phụ thuộc: trường hợp có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì phải kê khai thông tin về người phụ thuộc tại Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN, trong đó điền đầy đủ thông tin vợ/chồng (nếu có).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5665

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các lưu ý khi cá nhân khai quyết toán thuế 2022 trực tuyến
blue-check Hướng dẫn cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho cá nhân tự quyết toán)
blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những giải đáp cần biết về quyết toán thuế TNDN 2022
blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)
blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment