LuatVietnam

blue-check Những lưu ý khi nộp hồ sơ xin nhập hoặc thôi quốc tịch Việt Nam English attachment

Công văn số 1145/HTQTCT-QT ngày 24/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp giải quyết hồ sơ quốc tịch (2 trang)
Posted: 6/9/2023 11:02:28 AM | Latest updated: 17/9/2023 5:28:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5778
LuatVietnam

Cục Hộ tịch, quốc tịch (Bộ Tư pháp) lưu ý để các hồ sơ xin nhập/trở lại/thôi quốc tịch Việt Nam đảm bảo đầy đủ giấy tờ và được giải quyết nhanh thì cần thực hiện đúng các yêu cầu sau:

- Văn bản xác minh về nhân thân của cơ quan Công an trong hồ sơ xin nhập/trở lại/thôi quốc tịch Việt Nam phải có kết luận về việc nhập/trở lại/thôi quốc tịch của cá nhân không làm phương hại đến lợi ích quốc gia;

- Đơn, Lý lịch trong hồ sơ quốc tịch phải sử dụng đúng mẫu được ban hành tại Thông tư số 02/2020/TT-BTP và phải kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin trong Đơn, Bản khai lý lịch.

- Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải có đầy đủ Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 24 Luật Quốc tịch.

- Trường hợp xin trở lại quốc tịch Việt Nam vì lý do đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài thì phải có giấy tờ do cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận rõ về lý do không được nhập quốc tịch nước ngoài theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 15 Nghị định 16/2020/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5778

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu