LuatVietnam

blue-check Những lưu ý về điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Công văn số 2035/BXD-QHKT ngày 7/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xét gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc (2 trang)
Posted: 20/6/2022 10:12:56 AM | Latest updated: 23/6/2022 9:56:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5483
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, đối với cá nhân đang sử dụng chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc được cấp theo pháp luật về xây dựng (trước khi có Luật Kiến trúc) thì khi chứng chỉ này hết hạn sẽ được gia hạn theo quy định chuyển tiếp tại Điều 33 Nghị định 85/2020/NĐ-CP .

Hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định 85/2020/NĐ-CP .

Cần biết thêm, theo phương án đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục tại Quyết định số 1963/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 thì cá nhân đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được gỡ bỏ yêu cầu phải thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm.

Về yêu cầu "phát triển nghề nghiệp liên tục", theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 85/2020/NĐ-CP, kiến trúc sư hành nghề phải đạt 04 điểm phát triển nghề nghiệp liên tục (điểm CPD) hàng năm. Những cá nhân nào đạt vượt 4 điểm sẽ được chuyển sang tính tiếp cho năm sau, còn những cá nhân chưa đạt đủ 4 điểm thì phải hoàn thành phần còn thiếu trong năm sau.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5483

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thiết kế - Kiến trúc

blue-check Kiến trúc sư nước ngoài phải chuyển đổi chứng chỉ nếu hành nghề dài hạn tại Việt Nam
blue-check Những lưu ý về điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
blue-check Về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế công trình
blue-check Có cần xác định lại cấp công trình nếu điều chỉnh thiết kế?
blue-check Xin cấp chứng chỉ kiến trúc sư phải có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm
blue-check Hành nghề kiến trúc bằng chứng chỉ xây dựng vẫn được gia hạn
blue-check Về căn cứ xét gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp theo Luật Xây dựng
blue-check Điều chỉnh kiến trúc căn hộ có cần tái thẩm định thiết kế dự án?
blue-check Quy chế quản lý kiến trúc công trình từ 7/1/2022 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục cấp, đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại TP. HCM
blue-check Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định nào?
blue-check Thay đổi vật liệu xây dựng có cần thẩm định lại thiết kế?
blue-check Về thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở
blue-check Hướng dẫn tính chi phí lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ kiến trúc sư phải có giấy xác nhận hành nghề liên tục
blue-check Giải đáp về cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
blue-check Dự án thực hiện tại khu chức năng được miễn thẩm định thiết kế tại cơ quan xây dựng
blue-check Về việc gia hạn chứng chỉ thiết kế kiến trúc
blue-check Thiết kế công trình ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Công trình đã chọn phương án kiến trúc trước 1/7/2020 được miễn áp dụng Luật Kiến trúc mới