LuatVietnam

Những lưu ý về hợp đồng thử việc

Cập nhật 8/11/2022 | Đăng tải: LVN.5576

hoi Nguyễn Linh Chi (Đà Nẵng)
Trong hợp đồng lao động có ghi “thời hạn hợp đồng 9/10/2022, thời gian thử việc từ 9/10/2022 - 08/11/2022”, vậy thời hạn hợp đồng lao động chính thức và thời gian thử việc trùng nhau thì có tính là đã ký hợp đồng chính chưa hay khoảng thời gian đó chỉ được coi như là thời gian thử việc?

luat Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội:

Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Khoản 1, Khoản 3 Điều 24 và Khoản 3 Điều 25 Bộ luật này quy định:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

Trường hợp bà Nguyễn Linh Chi phản ánh về một hợp đồng được đặt tên là hợp đồng đồng lao động nhưng không ghi rõ loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay loại hợp đồng lao động xác định thời hạn, mà nội dung có ghi "thời hạn hợp đồng 09/10/2022. Thời gian thừ việc từ 09/10/2022 đến 08/11/2022".

Theo luật sư, hợp đồng này không phải là hợp đồng lao động mà trong hợp đồng lao động đó có ghi nhận sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động về thử việc.

Căn cứ vào thời gian thử việc ghi trong hợp đồng này có cơ sở kết luận đây là hợp đồng thử việc. Câu chữ "thời hạn hợp đồng 09/10/2022" trong hợp đồng không rõ nghĩa, nhưng theo ngữ cảnh câu chữ này trong hợp đồng, có thể coi đây là ngày hợp đồng thử việc này có hiệu lực, ngày bắt đầu thời hạn thủ việc.

Khoản 1 Điều 27 Bộ luật Lao động quy định, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. 

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Cụ thể, trường hợp  bà Nguyễn Linh Chi phản ánh, mặc dù hợp đồng đã giao kết được đặt tên là hợp đồng lao động nhưng nội dung thể hiện là hợp đồng thử việc. Do đó, khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động đạt yêu cầu thủ việc. Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng hợp đồng thử việc.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hợp đồng lao động

otvet Những lưu ý về hợp đồng thử việc
otvet Chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng Giám đốc không cần phải ký hợp đồng lao động
otvet Có thể tái ký HĐLĐ nhiều lần với người cao tuổi
otvet Doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường hợp nào?
otvet Những ưu điểm của HĐLĐ vô thời hạn so với HĐLĐ có thời hạn
otvet Cấm ép buộc thực hiện HĐLĐ để trả nợ (phạt đến 75 triệu)
otvet Được quyền yêu cầu công ty cho đi làm lại sau khi xuất ngũ
otvet Những trường hợp miễn thông báo trước khi nghỉ việc
otvet Các trường hợp nghỉ việc không cần báo trước
otvet Có được tạm hoãn HĐLĐ để dưỡng thai?
otvet Không được đuổi việc lao động nữ đang có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
otvet Có thể thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ đến khi hết dịch
otvet Công ty có được cho thôi việc trước khi đến hạn báo trước?
otvet Công ty phải báo trước ít nhất 15 ngày khi HĐLĐ hết hạn
otvet Có thể ký HĐLĐ ngắn hạn tối đa 02 lần
otvet Từ 1/1/2021, không được gia hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục
otvet Có được đuổi việc người lao động gây thiệt hại cho công ty?
otvet Phụ cấp cho người lao động có cần ghi vào hợp đồng?
otvet Có được ký HĐLĐ với công ty mới khi đang tạm hoãn HĐLĐ ở công ty cũ?
otvet Không ký hợp đồng lao động bị phạt thế nào?