LuatVietnam

blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023

Công văn của Cục Thuế TP. HCM về 5 điều lưu ý về thuế đầu năm 2023 (1 trang)
Posted: 5/1/2023 10:43:55 AM | Latest updated: 5/1/2023 3:49:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5617
LuatVietnam

Trong thời gian đầu năm 2023, doanh nghiệp sẽ cần phải lưu ý các quy định về thuế sau đây:

1. Chính sách giảm 2% thuế suất GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 đã hết hiệu lực kể từ 1/1/2023.

2. Các hóa đơn phát hành từ ngày 1/1/2023 phải điều chỉnh lại ký hiệu năm lập hóa đơn là 23 và đánh lại số hóa đơn từ 1.

3. Lệ phí môn bài phải nộp năm 2023: 3 triệu đồng (nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ VND); 2 triệu (nếu vốn điều lệ dưới 10 tỷ VND); 1 triệu đồng (với các chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh). Thời hạn nộp chậm nhất ngày 30/1/2023.

4. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 12/2022 chậm nhất là ngày 27/1/2023; của quý 4/2022 chậm nhật là ngày 31/1/2023; thời hạn nộp thuế TNDN quý 4/2022 chậm nhất là ngày 30/1/2023.

5. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2022 và tiền thuế theo quyết toán chậm nhất là ngày 31/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5617

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch