LuatVietnam

blue-check BHXH sẽ truy đòi những ngày nghỉ ốm đã được công ty trả lương English attachment

Công văn số 2252/BHXH-CĐ ngày 22/5/2023 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (1 trang)
Posted: 23/5/2023 8:07:33 AM | Latest updated: 31/5/2023 2:40:01 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5708 | Vietlaw: 614
LuatVietnam

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật BHXH số 58/2014/QH13status2 , Bảo hiểm xã hội TP. HCM đã khuyến cáo các doanh nghiệp không lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức đối với khoảng thời gian nghỉ ốm đau, thai sản, dưỡng sức mà người lao động có hưởng lương.

Doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm thu hồi số tiền đã hưởng của người lao động đối với các khoảng thời gian nghỉ ốm đau, thai sản, dưỡng sức mà có hưởng lương nêu trên và chuyển trả về quỹ BHXH.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật BHXH số 58/2014/QH13status2 , bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5708

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2252_22052023BHXHHCM[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check Nghiêm cấm việc cấp khống giấy nghỉ ốm để trục lợi tiền BHXH
blue-check Sửa đổi các thủ tục khám giám định để hưởng chế độ BHXH
blue-check BHXH sẽ truy đòi những ngày nghỉ ốm đã được công ty trả lương English attachment
blue-check Mức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023
blue-check Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc áp dụng với Đại lý thu BHXH
blue-check Quy trình ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Quy trình hưởng trợ cấp một lần để đi định cư nước ngoài (áp dụng tại TP. HCM từ 10/4/2023)
blue-check Thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết" (áp dụng từ 4/4/2023)
blue-check Thay mới mẫu Giấy đề nghị nhận thay lương hưu cho người thân đã mất
blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)
blue-check Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH
blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện