LuatVietnam

Những người thừa kế sẽ phải chịu trách nhiệm trả nợ cho người quá cố

Cập nhật 10/5/2023 | Đăng tải: LVN.5701

hoi Không nêu tên
Tôi cho người quen vay khoảng 200 triệu đồng, tuy nhiên anh ta đột ngột qua đời. Người vợ hứa trả dần tôi mỗi tháng 3-5 triệu đồng nhưng không thực hiện.
Trong trường hợp này, tôi có quyền gửi đơn đến cơ quan công an để hỗ trợ giải quyết hoặc ghi nhận lại khoản nợ này được không?
Có phải con nợ chết thì đương nhiên hết nghĩa vụ trả nợ, người nhà anh ta không phải trả cho tôi? Pháp luật quy định thế nào về nghĩa vụ trả nợ sau khi người vay chết?

luat Luật sư Phạm Thanh Bình (Công ty luật Bảo Ngọc):

Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Như vậy, bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn. Nếu người chồng vay tiền để phục vụ mục đích thiết yếu của gia đình, khi anh ta mất, người vợ cũng phải có nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân Gia đình 2014.

Ngoài ra, Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau: "Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác".

Khi người vay tiền chết, những người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người này để lại, trừ khi có thỏa thuận khác, điều này chỉ áp dụng với người hưởng di sản thừa kế. (Nghĩa vụ tài sản ở đây được hiểu là món nợ khi còn sống của người chết. Do đó khi họ chết, sẽ phải dùng di sản của người chết để thanh toán khoản nợ đó).

Người thừa kế có quyền nhận hoặc từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự trừ trường hợp việc từ chối di sản thừa kế nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Nếu họ nhận di sản thì sẽ phải thanh toán hết những khoản vay nợ mà người chết để lại di sản.

Trong trường hợp này, người vợ sẽ là người thừa kế khối di sản mà người chồng để lại nên sẽ có nghĩa vụ trả khoản nợ. Nếu người vợ từ chối, bạn có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả khoản nợ do người chồng để lại (trong phạm vi số tài sản mà người vợ được hưởng thừa kế). Đây là tranh chấp dân sự nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an địa phương.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Ba mẹ lập di chúc chia tài sản có cần sự đồng ý của các con?
otvet Cách chia thừa kế khi không có di chúc
otvet Những người thừa kế sẽ phải chịu trách nhiệm trả nợ cho người quá cố
otvet Có được thừa kế tài sản của ba mẹ chồng nếu đã ly hôn?
otvet Có phải chia thừa kế cho người mất tích?
otvet Người nghỉ hưu có được nhận thừa kế đất nông nghiệp?
otvet Khai nhận thừa kế đất chưa có sổ đỏ phải nộp đơn ở tòa
otvet Người nước ngoài có được lập di chúc cho tài sản tại Việt Nam?
otvet Di chúc miệng mặc nhiên hết hiệu lực sau 3 tháng nếu người lập di chúc còn sống
otvet Có được khai nhận thừa kế đất chưa cấp sổ đỏ?
otvet Thời hiệu khai nhận thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Điều kiện sang tên đất hưởng thừa kế
otvet Làm thế nào khai nhận thừa kế nếu người mất đã thay đổi họ tên?
otvet Anh, chị, em có được thừa kế tài sản của nhau?
otvet Cha mẹ chồng có được chia thừa kế phần tài sản chung của vợ chồng?
otvet Thủ tục chia thừa kế tài sản không có di chúc
otvet Cách chia thừa kế nhà đồng sở hữu
otvet Có được rút lại văn bản từ chối nhận thừa kế?
otvet Những ai đương nhiên được thừa kế dù không có tên trong di chúc?
otvet Chia thừa kế theo di chúc có cần giấy đăng ký kết hôn?