LuatVietnam

blue-check Những nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Đấu giá, Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS

Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 28/2/2023 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2023 (9 trang)
Posted: 2/3/2023 9:39:55 AM | Latest updated: 6/3/2023 4:26:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5649
LuatVietnam

Theo Nghị quyết này, tại phiên họp tháng 2/2023, Chính phủ đã cho ý kiến về các đề nghị xây dựng luật sau đây:

1. Đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi):

2. Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

3. Đề nghị xây dựng Luật Phòng không nhân dân

4. Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

5. Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

6. Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

7. Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)

Trong đó, đối với Luật Đấu giá tài sản, Chính phủ đã yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan đến: tiêu chuẩn, điều kiện làm đấu giá viên; quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tải sản; trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; ứng dụng CNTT trong hoạt động đấu giá; xây dựng cơ chế đấu giá phù hợp đối với các tài sản đặc thù (quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản, biển số xe, quyền sử dụng tần số).

Đối với Luật Nhà ở, Chính phủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách đối với nhà chung cư; tỷ lệ diện tích đất dành cho nhà ở xã hội đối với dự án nhà ở thương mại; việc bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại dịch vụ trong phạm vi dự án nhà ở xã hội; tiếp tục cho phép nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hoặc đất khác (trừ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm) được thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 4358/BGTVT-VTCấm tài xế xe công nghệ sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng
blue-check 1030/QĐ-TTgPhê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025".

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5649

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Định hướng sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất dùng để lập phương án bồi thường, tái định cư năm 2023 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu
blue-check Những nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Đấu giá, Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai 2023
blue-check Quy trình giải quyết đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai mới
blue-check Tài sản trên đất bị thu hồi của tổ chức giải thể được xử lý thế nào?
blue-check 15 thủ tục mới về giao đất, cho thuê đất tại Tp. HCM
blue-check Quy trình thẩm định nhu cầu giao đất, thuê đất thực hiện dự án đầu tư (tại TP. HCM)
blue-check Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được công bố để lấy ý kiến người dân từ tháng 12/2022
blue-check Hội nghị chung cư bất thường do xã/phường tổ chức không ràng buộc tỷ lệ tham dự của các chủ sở hữu
blue-check Về hạn mức sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam English attachment
blue-check Dự án nhà ở không được bán quá 10% số căn cho nước ngoài English attachment
blue-check Các quyền hạn của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai
blue-check Thay mới các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai tại Hà Nội
blue-check Sửa đổi một số quy định về định giá đất, tác động thời tiết và dự án phát triển sạch theo Nghị định thư Kyoto English attachment
blue-check Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Thủ Đức
blue-check Hướng dẫn tính kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư English attachment
blue-check Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở English attachment