LuatVietnam

blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment

Công điện số 13/CĐ-TCT ngày 30/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (2 trang)
Posted: 31/10/2022 1:04:50 PM | Latest updated: 1/11/2022 2:17:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5570 | Vietlaw: 585
LuatVietnam

Công điện yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố kịp thời phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn biết các nội dung mới sửa đổi, bổ sung về kê khai thuế tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP .

Theo đó, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung các quy định sau của Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 :

- Việc khai thuế TNCN của tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế;

- Trách nhiệm của chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp cho cơ quan thuế biết thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có mua bán trên sàn;

- Quy định tạm nộp thuế TNDN, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ;

- Việc nộp hồ sơ khai thuế BVMT đối với than khai thác và thu nội địa;

- Về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ;

- Về thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán;

- Sửa đổi Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Riêng quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5570

Tệp đính kèm

enflag pdficon CD13_30102022TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp
blue-check Nhận tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
blue-check Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage