LuatVietnam

blue-check Những thay đổi của phần mềm mới về cấp giấy phép nhập khẩu phân bón

Công văn số 4985/TCHQ-CNTT ngày 23/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (1 trang)
Posted: 1/12/2022 12:49:51 PM | Latest updated: 2/12/2022 10:54:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5593
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan thông báo với Hải quan các tỉnh về việc triển khai kết nối phần mềm nâng cấp thủ tục "Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón" để áp dụng từ ngày 1/12/2022.

So với phiên bản cũ, phiên bản nâng cấp đã cập nhật một số nội dung theo quy định tại Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 và Nghị định 84/2019/NĐ-CPstatus2 , bao gồm:

- Bổ sung thêm trường hợp phải có Giấy phép nhập khẩu phân bón gồm: Phân bón TN-TX hoặc phân bón quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu chế xuất;

- Bỏ trường hợp cấp phép đối với phân bón nhập khẩu để sản xuất phân bón xuất khẩu.

- Sửa đổi form mẫu biểu của Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón, Tờ khai kỹ thuật, Giấy phép nhập khẩu phân bón.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5593

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phân bón

blue-check Cắt giảm hồ sơ xin giấy phép sản xuất, buôn bán phân bón và XNK giống cây trồng
blue-check Những thay đổi của phần mềm mới về cấp giấy phép nhập khẩu phân bón
blue-check Các nội dung được nâng cấp từ 1/11/2022 của phần mềm cấp giấy phép nhập khẩu phân bón
blue-check Phần mềm cấp giấy phép nhập khẩu phân bón trên Cổng quốc gia được nâng cấp từ 1/11/2022
blue-check Bỏ đánh thuế tự vệ phân bón nhập khẩu kể từ 7/9/2022
blue-check Sẽ nhận hồ sơ đề nghị rà soát thuế tự vệ đối với phân bón đến 19/11/2021
blue-check Từ 20/9/2021, miễn nộp giấy chứng nhận chất lượng khi nhập khẩu phân bón
blue-check Có thể ủy quyền nhập khẩu phân bón cho nhiều bên English attachment
blue-check Phân bón được hưởng thuế XK 0% English attachment
blue-check "Máy sản xuất phân bón" không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Phân bón nhập khẩu tiếp tục bị đánh thuế tự vệ đến 6/9/2022
blue-check Buôn bán phân bón tự sản xuất được miễn xin giấy phép
blue-check Rà soát cuối kỳ việc đánh thuế tự vệ phân bón nhập khẩu
blue-check Phân bón nhập khẩu từ Jordan và Morocco không còn được miễn thuế tự vệ English attachment
blue-check Công ty FCC bị tạm ngừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón English attachment
blue-check Bác kiến nghị bỏ yêu cầu công bố hợp quy phân bón
blue-check Nhập khẩu chất Diammonium Phosphate làm phân bón có phải xin phép? English attachment
blue-check Nhập khẩu phân bón được miễn nộp thuế GTGT English attachment
blue-check Phân bón nhập khẩu tạm thời vẫn kiểm tra chất lượng theo quy định cũ
blue-check Phân bón nhập khẩu sẽ bị kiểm tra thực tế để tránh gian lận thuế tự vệ