LuatVietnam

blue-check Những trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế

Công văn số 3851/TCHQ-TXNK ngày 16/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa (2 trang)
Posted: 19/9/2022 10:17:04 AM | Latest updated: 21/9/2022 3:15:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5540
LuatVietnam

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 26 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQstatus2 ngày 31/12/2021, đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa của năm trước được giải quyết sau ngày 31/3 năm kế tiếp thuộc một trong các trường hợp sau đây, cơ quan hải quan sẽ tiến hành thu thập thông tin khai nộp thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp từ cơ quan thuế để xem xét việc hoàn thuế:

- Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp có vi phạm pháp luật về hải quan, thuế, pháp luật khác và đang bị khởi tố vụ án hình sự;

- Doanh nghiệp là thành viên trong một tập đoàn mà tập đoàn đó đang bị khởi tố vụ án hình sự hoặc thành viên khác trong tập đoàn đang bị khởi tố vụ án hình sự;

- Số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn từ 500 triệu đồng trở lên;

- Doanh nghiệp không giải trình được những mâu thuẫn trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa;

- Các trường hợp nghi ngờ khác trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp thừa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5540

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Những trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế
blue-check Về thời hạn hoàn thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Không được điều chỉnh tăng số thuế GTGT xin hoàn sau thời điểm nộp hồ sơ
blue-check Các trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế
blue-check Dự án thành lập cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế GTGT khi đạt lũy kế 300 triệu
blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý
blue-check Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK
blue-check Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?
blue-check Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
blue-check Tái xuất nguyên liệu nhập khẩu đã thay đổi mục đích sử dụng, có được hoàn thuế?
blue-check Các phương án xử lý sai sót trong khâu hoàn thuế của Hải quan
blue-check Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Không có doanh thu xuất khẩu, số thuế đầu vào của tháng/quý đó không được xét hoàn
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT dự án đầu tư ngoài tỉnh
blue-check Điều kiện hoàn thuế GTGT của hàng xuất khẩu
blue-check Dự án đầu tư sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu không kê khai riêng
blue-check Thuế GTGT bị truy thu sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Hoàn thuế cho dự án đầu tư phải đảm bảo đã góp đủ vốn điều lệ
blue-check Cảnh báo những dấu hiệu gian lận hoàn thuế GTGT (liên quan hàng XNK) English attachment