LuatVietnam

blue-check Những việc cần làm của công đoàn nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Công văn số 5890/TLĐ-CSPL ngày 31/1/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường lao động (2 trang)
Posted: 2/3/2023 10:02:11 AM | Latest updated: 2/3/2023 4:26:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5654
Căn cứ ban hành

blue-check 06/NQ-CP - Mục tiêu và giải pháp phát triển thị trường lao động của Việt Nam đến năm 2025

blue-check 06/NQ-CP - Chương trình hành động của Chính phủ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

blue-check 1729/QĐ-TTg - Bổ sung Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại KCN, KCX

blue-check 06/NQ-CP - Chính thức mở cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc)

red-check 655/QĐ-TTg - Đề án xây dựng các thiết chế của công đoàn tại KCN, KCX đến 2030

blue-check 06/NQ-CP - Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016

blue-check 06/NQ-CP - Về việc thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

blue-check 06/NQ-CP - Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 08/02/2009 của Chính phủ Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009. (6 tr.)

blue-check 1729/QĐ-TTg - Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2007-2010 (5 tr.)

LuatVietnam

Nhằm đạt mục tiêu phát triển thị trường lao động đến năm 2025 theo Nghị quyết số 06/NQ-CP, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lưu ý công đoàn các cấp phải tập trung triển khai một số nhiệm vụ tại khoản 10 mục IV của Nghị quyết số 06 và mục 4 Công văn này gồm:

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

- Chú trọng các hoạt động bảo vệ và duy trì việc làm bền vững cho người lao động; thúc đẩy việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận bảo đảm phúc lợi cho người lao động.

- Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo Quyết định số 655/QĐ-TTgstatus2 (sửa đổi tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ).

- Củng cố, phát triển hệ thống trung tâm tư vấn, hỗ trợ công nhân gắn với giới thiệu việc làm cho công nhân lao động.

- Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nâng cao hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5654

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Tiêu chí bình chọn chủ doanh nghiệp tại TP. HCM được Liên đoàn Lao động tuyên dương năm 2023
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
blue-check Chế độ báo cáo hoạt động định kỳ của công đoàn tại TP. HCM
blue-check [Dự thảo] Điều lệ Công đoàn (sửa đổi)
blue-check Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn TP. HCM nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check 100% doanh nghiệp tại Tp. HCM có từ 25 lao động trở lên sẽ phải lập công đoàn cơ sở
blue-check Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của công đoàn
blue-check Những việc cần làm của công đoàn nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động
blue-check Từ 1/1/2023, chế độ phụ cấp công đoàn được áp dụng theo quy định mới
blue-check Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội điểm cho công đoàn tại TP. HCM
blue-check Chế độ phụ cấp dành cho cán bộ công đoàn từ 1/1/2023
blue-check Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm công đoàn các cấp
blue-check Hướng dẫn sử d5ng kinh phí công đoàn chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động
blue-check Sẽ tổ chức Tọa đàm và tập huấn kỹ năng tổ chức thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn vào tháng 11/2022
blue-check Đoàn viên các nghiệp đoàn tại TP. HCM sẽ được tặng quà tết trị giá 700.000đ
blue-check Kế hoạch thăm và tặng quà tết 2023 cho doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động TP. HCM
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 (dành cho công đoàn cấp trên)
blue-check Các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho đoàn viên trong quý 4/2022
blue-check Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
blue-check [TP. HCM ] Công đoàn phải nhắc nhở đoàn viên chấp hành pháp luật giao thông bằng nhiều hình thức