LuatVietnam

blue-check Những việc doanh nghiệp phải làm để đảm bảo an toàn lao động

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/8/2023 của UBND TP. HCM về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (6 trang)
Posted: 30/8/2023 3:30:58 PM | Latest updated: 5/9/2023 5:12:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5776
LuatVietnam

Phát hiện một số doanh nghiệp bị thanh tra vẫn chưa tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động, Chủ tịch UBND TP. HCM đã nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các việc sau:

- Căn cứ quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và các quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn để xây dựng và ký ban hành đầy đủ nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động, quy trình an toàn vận hành, quy trình xử lý sự cố đối với các loại máy, thiết bị thi công và sản xuất; tổ chức hướng dẫn cho người lao động trước khi phân công công việc theo đúng quy định. Thực hiện niêm yết nội quy, quy trình tại nơi làm việc, có biện pháp kiểm tra, giám sát buộc người lao động phải thực hiện đúng nội quy, quy trình đã ban hành.

- Phân công người có đầy đủ chuyên môn, năng lực và có chứng chỉ phù hợp làm cán bộ giám sát an toàn theo đúng quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trình để đề ra biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm trước khi phân công công nhân làm việc.

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và hướng dẫn những biện pháp làm việc an toàn cho người lao động theo đúng quy định. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và có biện pháp kiểm tra, giám sát buộc người lao động sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện bảo hộ đã được cấp phát. Thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, sơ cấp cứu tai nạn lao động, quan trắc môi trường lao động, đảm bảo điều kiện lao động, chế độ cho người tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

- Chú trọng công tác thống kê, báo cáo, khai báo kịp thời cho Công an quận/huyện và Thanh tra Sở Lao động đối với những trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn làm bị thương nặng từ hai người lao động trở lên để kịp thời có biện pháp xử lý.

Riêng với người lao động, Chủ tịch Thành phố khuyến cáo chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tuân thủ các giao kết về an toàn, vệ sinh lao động. Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động; chủ động tham gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động. Tham dự các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để có thể nhận diện các nguy cơ, rủi ro, các yếu tố nguy hiểm....

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5776

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu