LuatVietnam

blue-check Những yêu cầu đảm bảo an toàn lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản

Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 30/8/2023 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản (4 trang)
Posted: 6/9/2023 1:58:27 PM | Latest updated: 11/9/2023 2:30:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5780
LuatVietnam

Chỉ thị muốn lưu ý các công ty khai thác, chế biến khoáng sản những việc cần phải làm để tăng cường đảm bảo an toàn lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản, nhất là trong mùa mưa bão năm 2023, bao gồm:

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy trình, nội quy an toàn trong các khâu sản xuất của tất cả các cấp quản lý và người lao động; đặc biệt là việc thực hiện của các phân xưởng. Sau khi kiểm tra nếu phát hiện thiếu sót phải đặt ra thời gian khắc phục các thiếu sót và phúc tra kết quả thực hiện.

- Rà soát lại các thiết kế, biện pháp thi công, các nội quy, quy trình vận hành máy, thiết bị để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của sản xuất đảm bảo làm việc an toàn; trọng tâm là rà soát kỹ thuật cơ bản trong thi công; quy trình an toàn vào làm việc đầu ca, trong ca, cuối ca; các quy trình công nghệ được sử dụng tại phân xưởng; lệnh sản xuất của Quản đốc, Phó quản đốc; việc bàn giao giữa các ca;...

- Trước khi thi công xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, tháo dỡ công trình, thiết bị phải lập và phê duyệt biện pháp, hộ chiếu thi công, trong đó phải thể hiện được các nội dung: cách thức, quy trình tổ chức triển khai công việc, các thông số kỹ thuật, biện pháp an toàn, giải pháp thực hiện... Trước khi đưa công trình, thiết bị vào sử dụng, vận hành phải tổ chức nghiệm thu kỹ thuật theo đúng biện pháp, hộ chiếu thi công đã được phê duyệt, đối với thiết bị, hệ thống thiết bị phải được đo đạc, kiểm tra các thông số an toàn về điện (đặc biệt là thiết bị điện phòng nổ trong hầm lò).

- Kiểm tra, rà soát công tác huấn luyện an toàn về nội dung, phương pháp huấn luyện và trình độ của người huấn luyện. Đặc biệt là huấn luyện an toàn cho các đối tượng chỉ huy, điều hành sản xuất tại phân xưởng; các đối tượng làm việc gián tiếp khi thực hiện nhiệm vụ trong lò.

- Phân tích nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tới các vụ sự cố, tai nạn lao động. Trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm và phổ biến các nguyên nhân gây tai nạn sự cố và các biện pháp phòng tránh tới các đơn vị để tránh sự cố, tai nạn lặp lại.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5780

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu