LuatVietnam

Nợ đã đến hạn nhưng không bị đòi có mặc nhiên được xóa nợ?

Cập nhật 28/12/2022 | Đăng tải: LVN.5614

hoi Hoàng Thanh Long
Công ty A và công ty B ký hợp đồng, công ty A phải thanh toán cho công ty B một khoản tiền khi đến hạn thanh toán, công ty A gửi xác nhận công nợ cho công ty B tại địa chỉ trong hợp đồng và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng công ty B không phản hồi.
Tuy nhiên, khi tra cứu thông tin hoạt động của công ty B thì thấy công ty vẫn đang hoạt động.
Trong trường hợp này có thể ghi nhận là trường hợp khoản nợ không xác định được chủ nợ không?

luat Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính:

Điểm a Khoản 1 và Điểm i Khoản 3 Điều 93 Thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp có quy định một trong những khoản được phản ánh vào thu nhập khác của doanh nghiệp là thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ, quyết định xóa và tính vào thu nhập khác.

Đối với trường hợp mô tả của ông, nếu công ty A và công ty B ký hợp đồng, công ty A phải thanh toán cho công ty B một khoản tiền khi đến hạn thanh toán, công ty A gửi xác nhận công nợ cho công ty B tại địa chỉ trong hợp đồng và trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng công ty B không phản hồi. Khi tra cứu thông tin hoạt động của công ty B thì công ty B vẫn đang hoạt động. Điều này có nghĩa là công ty A vẫn xác định được chủ nợ của đơn vị mình là công ty B nên chưa có đủ cơ sở cho công ty A xác định khoản nợ phải trả công ty B là khoản nợ phải trả không xác định được chủ để hạch toán vào thu nhập khác.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Kế toán

otvet Hàng biếu tặng nhân viên có được xuất chung 01 hóa đơn?
otvet Thu lãi chậm thanh toán có cần xuất hóa đơn và nộp thuế?
otvet Nợ đã đến hạn nhưng không bị đòi có mặc nhiên được xóa nợ?
otvet Trường hợp nào phải xuất hóa đơn và tính thuế đối với khoản chi hộ?
otvet Tên hàng trên hóa đơn nếu là tiếng nước ngoài phải kèm theo tên tiếng Việt
otvet Cách lập HĐĐT cho mặt hàng không chịu thuế GTGT
otvet Hóa đơn học phí có cần ghi rõ môn học?
otvet Trả lại hàng nhập khẩu cũng phải lập hóa đơn
otvet Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình theo quyết toán
otvet Có thể xuất chung HĐĐT điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai sót trong kỳ
otvet Được phép hủy HĐĐT phát hành cho cá nhân nếu bị trả lại hàng
otvet Hàng không phải nộp thuế GTGT, cột thuế suất trên HĐĐT sẽ ghi “KKKNT”
otvet Hóa đơn thu học phí có bắt buộc ghi rõ môn học?
otvet Nhận lại phí bảo hiểm đóng thừa phải xuất hóa đơn
otvet Không bắt buộc bổ nhiệm kế toán trưởng đối với chi nhánh phụ thuộc
otvet Hóa đơn xuất khẩu lập sau ngày thông quan có bị phạt?
otvet Tốt nghiệp chuyên ngành nào được thi chứng chỉ kế toán viên?
otvet Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng HĐĐT nếu nộp thuế theo kê khai
otvet Hóa đơn ăn uống có được xuất kèm bảng kê?
otvet Ngày ký số trên HĐĐT có thể khác ngày lập