LuatVietnam

blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment

Công văn số 2492/TCT-KK ngày 14/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu (2 trang)
Posted: 20/9/2022 9:06:05 AM | Latest updated: 20/9/2022 4:28:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5540 | Vietlaw: 580
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý đối với doanh nghiệp, chi nhánh... phát sinh trách nhiệm khai nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài thì phải đăng ký riêng 01 MST để khai nộp thay theo quy định tại khoản 3.c Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, không sử dụng MST của doanh nghiệp hay chi nhánh để kê khai số thuế nộp thay. Thời hạn đăng ký cấp MST nộp thay là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khai nộp thay.

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh... sử dụng MST của mình để khai nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài (không đăng ký riêng MST nộp thay) thì hồ sơ khai thuế đó không được chấp nhận. Doanh nghiệp, chi nhánh... phải đăng ký MST riêng, sau đó kê khai lại số thuế nộp thay bằng MST này, đồng thời bị xử phạt về hành vi chậm đăng ký thuế và chậm nộp hồ sơ thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 9720/CT-TTHTCông ty được làm thay thủ tục hoàn thuế cho Chi nhánh đã giải thể

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5540

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2492-14072022TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage
blue-check Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiếp nhận vướng mắc về thủ tục thuế qua số 0243.9727.808
blue-check Thời hạn giám định tư pháp về thuế tối đa là 4 tháng
blue-check Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check Về việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment
blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check Các bước khai nộp trực tuyến hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Cách tính số thuế TNDN phải phân bổ cho địa phương có cơ sở sản xuất English attachment
blue-check Trường hợp nào hợp tác kinh doanh với cá nhân phải nộp thay thuế?
blue-check Quy trình đăng ký thuế trực tuyến dành cho cá nhân không kinh doanh
blue-check Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022
blue-check Từ 4/5/2022, Cục thuế TP. Hà Nội sẽ dời đến trụ sở mới
blue-check Địa điểm kinh doanh thuộc diện khai thuế qua trụ sở chính sẽ phải đóng MST 13 số
blue-check Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất