LuatVietnam

blue-check Nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài phải sử dụng MST riêng English attachment

Công văn số 2492/TCT-KK ngày 14/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu (2 trang)
Posted: 20/9/2022 9:06:05 AM | Latest updated: 20/9/2022 4:28:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5540 | Vietlaw: 580
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý đối với doanh nghiệp, chi nhánh... phát sinh trách nhiệm khai nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài thì phải đăng ký riêng 01 MST để khai nộp thay theo quy định tại khoản 3.c Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, không sử dụng MST của doanh nghiệp hay chi nhánh để kê khai số thuế nộp thay. Thời hạn đăng ký cấp MST nộp thay là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khai nộp thay.

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh... sử dụng MST của mình để khai nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài (không đăng ký riêng MST nộp thay) thì hồ sơ khai thuế đó không được chấp nhận. Doanh nghiệp, chi nhánh... phải đăng ký MST riêng, sau đó kê khai lại số thuế nộp thay bằng MST này, đồng thời bị xử phạt về hành vi chậm đăng ký thuế và chậm nộp hồ sơ thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5540

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2492-14072022TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp
blue-check Nhận tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
blue-check Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage