LuatVietnam

blue-check Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại

Công văn số 4942/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng (2 trang)
Posted: 23/11/2022 3:54:47 PM | Latest updated: 29/11/2022 10:05:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5587
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 12 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , dụng cụ dùng để giảng dạy và học tập như các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm thuộc diện áp dụng thuế suất GTGT 5%.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng được hưởng thuế GTGT 5% theo quy định nêu trên nhưng đã khai nộp với thuế suất cao hơn thì được khai bổ sung tờ khai nhập khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13status2 và điểm b khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Số thuế nộp thừa sau khi kê khai bổ sung thuế suất GTGT sẽ được hoàn trả nếu doanh nghiệp không còn nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Thủ tục xử lý tiền thuế nộp thừa thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5587

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại
blue-check Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả
blue-check Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ thi công lắp đặt cho DNCX
blue-check Hải quan không giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng nhập kinh doanh sử dụng cho SXXK
blue-check Những trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế
blue-check Ngành Thuế sẽ kiểm soát chặt các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để chống gian lận English attachment
blue-check Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chia theo giai đoạn
blue-check Về thời hạn hoàn thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Không được điều chỉnh tăng số thuế GTGT xin hoàn sau thời điểm nộp hồ sơ
blue-check Các trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế
blue-check Dự án thành lập cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế GTGT khi đạt lũy kế 300 triệu
blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý
blue-check Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK
blue-check Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?
blue-check Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu
blue-check Tái xuất nguyên liệu nhập khẩu đã thay đổi mục đích sử dụng, có được hoàn thuế?
blue-check Các phương án xử lý sai sót trong khâu hoàn thuế của Hải quan
blue-check Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GTGT English attachment