LuatVietnam

Lược đồ | Nước sinh hoạt

Tổng số 25 bản ghi | Cập nhật đến: 14-Jul-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 1/2/2022 Sửa đổi quy định về thử nghiệm chất lượng nước sinh hoạt
(Thông tư số 26/2021/TT-BYT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022. Read more

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 04/2009/TT-BYTstatus1 ngày 17/6/2009 và Thông tư số 05/2009/TT-BYTstatus1 ngày 17/6/2009.

blue-check 7/7/2023 Bảng giá nước sinh hoạt tại Tp. Hà Nội từ 1/7/2023
(Quyết định số 3541/QĐ-UBND)

Quyết định ban hành Bảng giá bán buôn, bán lẻ nước sinh hoạt trên địa bàn Tp. Hà Nội trong giai đoạn từ 1/7/2023 - 31/12/2023 và từ 1/1/2024 - 31/12/2024. Read more

Mức giá bán buôn, bán lẻ nước sinh hoạt tại Quyết định này chưa bao gồm thuế GTGT và phí BVMT.

blue-check 1/1/2015 Tiêu chuẩn về bể lọc chậm và bể chứa nước sinh hoạt
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10800:2015)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bể lọc chậm sử dụng nguồn nước ngầm và bể chứa bằng bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong xử lý nước sinh hoạt phục vụ hộ gia đình hoặc cụm dân cư. Read more

TCVN 10800:2015 do Hội Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2008 Tiêu chuẩn về ống polyetylen dùng cho cấp nước sinh hoạt
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7305-2:2008)

Tiêu chuẩn này quy định cho ống được sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả nước thô trước khi được xử lý và nước dùng cho các mục đích chung. Read more

Tiêu chuẩn này quy định các thông số thử cho các phương pháp thử được sử dụng.

Cùng với các phần khác của bộ TCVN 7305 (ISO 4427), tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho ống và phụ tùng PE, các mối nối của chúng và các mối nối cơ học với các loại vật liệu khác, để sử dụng trong điều kiện sau:

a) áp suất làm việc tối đa (MOP) lên đến và bằng 2,5 MPa1);

b) nhiệt độ làm việc ở 200C là nhiệt độ chuẩn.

TCVN 7305-2:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 4427-2:2007.

TCVN 7305-2:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn, tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ngệ công bố.

blue-check 1/1/2008 Tiêu chuẩn về phụ tùng sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước sinh hoạt
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7305-3:2008)

Tiêu chuẩn này quy định các khía cạnh chung cho phụ tùng được sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả nước thô trước khi được xử lý và nước dùng cho các mục đích chung. Read more

Tiêu chuẩn này quy định các thông số thử cho các phương pháp thử được sử dụng.

Cùng với các phần khác của bộ TCVN 7305:2008 (ISO 4427:2007), tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho ống và phụ tùng PE, các mối nối của chúng và các mối nối cơ học với các loại vật liệu khác, để sử dụng trong các điều kiện sau:

a) áp suất làm việc tối đa (MOP) lên đến và bằng 2,5 MPa1);

b) nhiệt độ làm việc ở 20 °C là nhiệt độ chuẩn.

TCVN 7305-3:2008 hoàn toàn tương đương ISO 4427-3:2007.

TCVN 7305-3:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

HƯỚNG DẪN
blue-check 5/8/2021 Phương pháp tính toán giá cấp nước sinh hoạt từ 5/8/2021 English attachment
(Thông tư số 44/2021/TT-BTC)

Thông tư ban hành khung giá và phương pháp tính toán giá cấp nước sinh hoạt, áp dụng kể từ ngày 5/8/2021. Read more

Theo đó, khung giá nước sinh hoạt tại Thông tư này không có thay đổi so với trước, cụ thể từ 2 - 11.000 đồng/m3 (khu vực nông thôn) và từ 3 - 18.000 đồng/m3 (khu vực đô thị).

Phương pháp tính toán giá cấp nước sinh hoạt (gồm: xác định tổng chi phí, sản lượng nước thương phẩm, giá thành của 1m3 nước sạch, lợi nhuận định mức...) được quy định chi tiết tại Chương 2.

Trong đó, lưu ý, lợi nhuận định mức của 1m3 nước sạch không được quá 1.300 đồng/m3. Riêng đơn vị vừa cấp nước cho nông thôn và đô thị không được quá 1.500 đồng/m3.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2021.

Thay thế Thông tư số 88/2012/TT-BTCstatus1 ngày 28/5/2012 và Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012.

blue-check 25/10/2016 Công trình khai thác nước mặt trên 100 m3/ngày đêm phải thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh nước sinh hoạt English attachment
(Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT)

Theo Điều 4 Thông tư này, các công trình khai thác nước mặt với quy mô trên 100 m3/ngày đêm và công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/ngày đêm phải xác định và công bố "vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt". Đây là một trong những điều kiện cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước Read more

Phạm vi của "vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt" được xác định khác nhau tùy thuộc quy mô và địa điểm khai thác. Chi tiết xem tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2016.

red-check 12/7/2016 Từ 2016-2020, giá nước sinh hoạt tại TP.HCM vẫn chịu 10% phí BVMT
(Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND)

Theo Quyết định này, phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2016 - 2020 vẫn áp dụng mức thu như hiện nay là 10% trên giá bán nước sạch (chưa bao gồm thuế GTGT) Read more

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010.

blue-check 29/9/2013 Khung giá bán nước sinh hoạt từ năm 2013 đến 2015 tại Hà Nội English attachment
(Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND)

Quyết định này quy định đơn giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội để áp dụng trong 03 năm từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2015. Read more

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giá nước nêu tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/10/2013, các mức giá áp dụng cho các năm 2014, 2015 nêu tại Điều 1 Quyết định này được điều chỉnh vào ngày 01/10 hàng năm.

blue-check 1/4/2013 Điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn TP. HCM
(Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND)

Quyết định này điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp (giá trong ngoặc là giá trước ngày 11/3/2013 quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28/2/2011): Read more

Các hộ dân cư (đ/m3):

- Đến 4 m3/người/tháng 3.300 (3.100)

- Trên 4 m3 đến 6 m3/người/tháng: 5.200 (4.700)

- Trên 6 m3/người/tháng: 7.000 (6.900)

Cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể : 5.200 (4.700)

Đơn vị sản xuất: 6.600 (5.900)

Đơn vị kinh doanh - dịch vụ : 9.400 (7.800)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013 và thay thế Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011

blue-check 13/8/2021 Chính sách hỗ trợ tiền nước sinh hoạt mùa dịch tại Hà Nội
(Nghị quyết số 16/NQ-HĐND)

Theo Nghị quyết này, các cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 và các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% tiền nước sinh hoạt. Riêng các hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa là 10 mét khối nước/hộ). Read more

Các trường hợp khác sẽ được hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sinh hoạt.

Thời gian hỗ trợ tiền nước là 4 tháng, kể từ tháng 9 - tháng 12/2021.

blue-check 1/8/2021 Sẽ giảm giá nước sinh hoạt cho người dân vùng dịch
(Công văn số 5257/VPCP-KTTH)

Nhằm chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng dịch, Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh, thành điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho người dân, nhất là tại các tỉnh, thành đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

blue-check 20/6/2014 Thu lại tiền nước sinh hoạt, phát hành Hóa đơn GTGT với thuế suất 5%
(Công văn số 4764/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty thu tiền sử dụng nước của khách hàng thuê căn hộ thì khi thu tiền, Công ty lập Hóa đơn GTGT với thuế suất 5% (mức thuế suất dành cho nước sạch cung cấp phục vụ nhu cầu sinh hoạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 )

THAM KHẢO
blue-check 14/7/2023 Về công tác phổ biến lộ trình điều chỉnh giá nước sinh hoạt tại Tp. Hà Nội
(Công văn số 2174/UBND-KTTH)
XEM THÊM
blue-check 22/1/2022 Sinh viên và người thuê nhà trọ vẫn được hưởng nước sinh hoạt giá thấp theo định mức
(Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND)

Theo sửa đổi thì sinh viên và người thuê nhà trọ vẫn được cấp và tính theo giá định mức nước sinh hoạt, bất kể có hay không có hợp đồng thuê nhà, thay vì quy định trước đây bắt buộc phải có hợp đồng thuê nhà ít nhất 12 tháng Read more

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2022.

blue-check 8/11/2019 Điều chỉnh Chương trình tìm kiếm nước sinh hoạt ở các vùng núi cao
(Quyết định số 1553/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 6/6/2022 [Hợp nhất] - Quy chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt
(Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BYT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 vào Thông tư số 41/2018/TT-BYTstatus2 ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

blue-check 1/1/2018 Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đập ngầm - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12286:2018)

Tiêu chuẩn này áp dụng trong thiết kế, thi công, nghiệm thu đập ngầm phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn, miền núi với lưu lượng không lớn hơn 1,5 l/s. Read more

TCVN 12286:2018 do Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 26/12/2022 Ngành Y tế sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt
(Công văn số 791/MT-SKHC)

Nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm Thông tư 41/2018/TT-BYTstatus2 hoặc theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch của địa phương (nếu đã ban hành).

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 11/7/2012 Tăng giá nước sinh hoạt English attachment
(Thông tư số 88/2012/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này ban hành khung giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ dân cư. Theo đó, khung giá nước sạch là từ 2.000/m3 đến 18.000/m3 tùy thuộc vào hộ dân cư đó sinh sống tại loại đô thị nào. Read more

Giá nước sạch theo khung giá này đã bao gồm thuế GTGT.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2012, thay thế Thông tư số 100/2009/TT-BTCstatus1 ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

stop-check 1/3/2011 Điều chỉnh giá nước nước sinh hoạt khu vực ngoại thành TP. HCM
(Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND)

Giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp được điều chỉnh giá như sau: Read more

Các hộ dân cư:

- Đến 4 m3/người/tháng 3.100

- Trên 4 m3 đến 6 m3/người/tháng: 4.700

- Trên 6 m3/người/tháng 6.900

Cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể : 4.700

Đơn vị sản xuất 5.900

Đơn vị kinh doanh - dịch vụ : 7.800

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. Bãi bỏ Công văn số 3887/UB-NCVX ngày 13 tháng 12 năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt giá nước sinh hoạt cho các xã ngoại thành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

stop-check 1/1/2011 Từ 01.01.2011, giá nước sinh hoạt sẽ phải chịu thêm 10% phí BVMT
(Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND)

Kể từ ngày 01.01.2011 đến hết năm 2015, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt sẽ thu theo tỷ lệ 10% trên giá nước sạch, thay vì Quyết định số 139/2007/QĐ-UBND áp dụng mức thu theo số lượng nước thải thực tế Read more

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết năm 2015 và thay thế Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của UBND TP. HCM. Các nội dung không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 190/2004/QĐ-UBstatus1 ngày 30 tháng 7 năm 2004 và Quyết định số 139/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của UBND TP. HCM.

stop-check 1/12/2009 Quy chuẩn chất lượng nước sinh hoạt English attachment
(Thông tư số 05/2009/TT-BYTstatus1 )

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm (sau đây gọi tắt là nước sinh hoạt). Read more

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất dưới 1.000 m3/ngày đêm và cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2009, bãi bỏ Quyết định số 09/2005/QĐ-BYTstatus1 ngày 13/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn Vệ sinh nước sạch

stop-check 17/6/2009 Quy chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt English attachment
(Quy chuẩn Việt Nam số 02:2009/BYT)

QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư 05/2009/TT-BYTstatus1 ngày 17 tháng 6 năm 2009. Read more

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm

stop-check 1/1/2009 Phương pháp phát hiện và đếm khuẩn Escherichia coli trong nước sinh hoạt
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 6187-1:2009)

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp làm đối chứng (Phép thử Tiêu chuẩn) để phát hiện và đếm khuẩn Escherichia coli và vi khuẩn coliform trong nước dùng cho sinh hoạt. Phép thử Tiêu chuẩn có độ chọn lọc thấp nhưng cho phép phát hiện cả những vi khuẩn có hoạt tính đã bị yếu. Do độ chọn lọc thấp, sự phát triển của nền mẫu có thể ảnh hưởng tới độ tin cậy của việc đếm vi khuẩn coliform và E.coli ví dụ trong nước uống, nước giếng nông và nước mặt. Phương pháp không thích hợp cho những loại nước này. Phép thử Tiêu chuẩn dựa trên sự lọc qua màng rồi cấy trên môi trường thạch khác nhau và tính số lượng các loài sinh vật quan tâm có trong mẫu. Read more

Tiêu chuẩn đặc biệt thích hợp cho những loại nước có số lượng vi khuẩn thấp. Trường hợp đặc biệt cần thông tin nhanh, phương pháp này (Phép thử Nhanh) phát hiện E. coli trong nước dùng cho sinh hoạt chỉ trong 24 h.

Phép thử Nhanh dựa trên sự lọc qua màng, rồi cấy trong điều kiện chọn lọc và tính số E. coli trong mẫu.

Phép thử Tiêu chuẩn và Phép thử Nhanh có thể dùng cho các loại nước khác miễn là chất rắn lơ lửng và thực vật trong nước không cản trở việc lọc, nuôi cấy và đếm.

Tiêu chuẩn thay thế TCVN 6187-1:1996.

Tiêu chuẩn hoàn toàn tương đương với ISO 9308-1:2000/Cor 1:2007.

Tiêu chuẩn do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.