LuatVietnam

blue-check Ô tô chạy bằng xăng kết hợp điện được giảm 30% thuế suất TTĐB

Công văn số 4099/TCHQ-TXNK ngày 4/8/2023 của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu (2 trang)
Posted: 7/8/2023 3:15:38 PM | Latest updated: 9/8/2023 6:01:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5757
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm 4đ khoản 2 Điều 2 Luật thuế TTĐB số 106/2016/QH13status2 , xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% được tính thuế TTĐB bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.

Việc xác định tỷ lệ xăng pha trộn được căn cứ theo tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất và doanh nghiệp nhập khẩu cần phải cung cấp tài liệu của nhà sản xuất về mức tiêu hao nhiên liệu của từng loại xe để làm căn cứ xác định thuế suất TTĐB (xem khoản 2 Điều 5 Nghị định 108/2015/NĐ-CPstatus2 , Công văn số 7109/BTC-CST ngày 3/6/2010).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5757

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu