LuatVietnam

blue-check Ô tô lắp ráp trong nước được ân hạn thuế TTĐB từ tháng 6 - 9/2022 English attachment

Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (4 trang)
Posted: 23/5/2022 7:09:53 AM | Latest updated: 25/5/2022 1:46:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456 | Vietlaw: 562
LuatVietnam

Ô tô sản xuất/lắp ráp trong nước sẽ được ân hạn nộp thuế TTĐB của 4 tháng, từ tháng 6 - tháng 9/2022, thời gian ân hạn đến hết ngày 20/11/2022 (áp dụng chung cho cả số thuế TTĐB của 4 tháng này).

Số thuế TTĐB được ân hạn bao gồm cả số thuế phải nộp thêm do khai bổ sung của các kỳ tính thuế được ân hạn nêu trên.

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc khai thuế TTĐB riêng với trụ sở chính nếu có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô cũng được ân hạn.

Đối với các kỳ tính thuế TTĐB được ân hạn nộp, doanh nghiệp vẫn phải khai, nộp tờ khai thuế TTĐB theo đúng quy định hiện hành.

Thời gian nộp Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế TTĐB chậm nhất ngày 20/11/2022.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 21-May-2022
Hết hiệu lực 1-Jan-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456
Tệp đính kèm
enflag pdficon ND32-21052022CP[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy