LuatVietnam

Osin được hưởng lương tối thiểu bao nhiêu?

Cập nhật 12/12/2022 | Đăng tải: LVN.5605

hoi Bạn đọc
Mức lương tối thiểu với người giúp việc gia đình năm 2023 là bao nhiêu?

luat Báo Lao động:

Theo Khoản 2 Điều 89 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận về tiền lương, thưởng và thực hiện trả lương, thưởng theo quy định tại Chương VI (trừ Điều 93) của Bộ luật Lao động 2019, trong đó tiền lương của người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 90 của Bộ luật Lao động bao gồm mức lương theo công việc, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác nếu có. 

Mức lương theo công việc bao gồm cả chi phí tiền ăn, ở của người lao động tại gia đình người sử dụng lao động (nếu có) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận mức chi phí ăn, ở hằng tháng của người lao động (nếu có), tối đa không quá 50% mức lương theo công việc ghi trong hợp đồng lao động.

Như vậy, mức lương tối thiểu với người giúp việc gia đình trong năm 2023 được thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, từ ngày 1.7.2022, mức lương tối thiểu tháng được điều chỉnh tăng thêm từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với quy định trước đây tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

- Vùng I: 4.680.000 đồng (tăng thêm 260.000 đồng).

- Vùng II: 4.160.000 (tăng thêm 240.000 đồng).

- Vùng III: 3.640.000 (tăng thêm 210.000 đồng).

- Vùng IV: 3.250.000 (tăng thêm 180.000 đồng).

Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Xem thêm

Tiền lương

otvet Cách tính phụ cấp độc hại theo giờ làm việc
otvet Đóng cửa chi nhánh, có phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động?
otvet Công chức được tính trợ cấp thôi việc như thế nào?
otvet Ngày công tính lương được quy định thế nào?
otvet Công ty có được trừ lương nếu người lao động không đạt doanh số?
otvet Doanh nghiệp và người lao động được tự thỏa thuận mức tạm ứng lương ngày tết
otvet Giáo viên hợp đồng có được trả lương dạy thêm giờ?
otvet Lương nhân viên bắt buộc phải bảo mật hay được phép công khai?
otvet Lao động thử việc có được hưởng lương tháng 13?
otvet Osin được hưởng lương tối thiểu bao nhiêu?
otvet Lương tháng 13 do doanh nghiệp quy định, pháp luật không bắt buộc
otvet Cách tính mức lương cho giáo viên mới ra trường
otvet Công nhân lao động có được tăng lương theo lương cơ sở?
otvet Lao động thử việc có được trả BHXH vào lương?
otvet Có được hưởng trợ cấp chuyển vùng khi cơ quan dời trụ sở đến vùng đặc biệt khó khăn?
otvet Những điều cần biết về mức lương tối thiểu mới
otvet Thưởng tết dương lịch phụ thuộc vào chính sách riêng của mỗi công ty
otvet Doanh nghiệp giữ quyền quyết định việc chi trả lương tháng 13
otvet Từ 1/7/2022, không bắt buộc trả thêm 7% lương tối thiểu cho lao động có tay nghề
otvet Trợ cấp cho lao động dôi dư được tính trên mức lương nào?