LuatVietnam

Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương

Cập nhật 27/8/2022 | Đăng tải: LVN.5527

hoi Thu Thủy (Hà Nội)
Tôi làm việc tại công ty A từ tháng 6/2014. Ngày 14/8/2014, tôi nghỉ việc không lương. Ngày 19/8/2014, tôi làm việc tại công ty B và đến năm 2020 thì nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc tại công ty B tôi mới biết công ty A vẫn đóng tiếp BHXH cho tôi các tháng 9, 10/2014.
Cả hai công ty đều không giảm trừ thời gian đóng trùng BHXH của tôi nên sổ BHXH của tôi không có giá trị. Giờ tôi phải làm thế nào để giải quyết?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 5, Điều 21; Khoản 1, Điều 98 Luật BHXH số 58/2014/QH13, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH; phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật; người sử dụng lao động phải thông báo với cơ quan BHXH khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH.

Vì vậy, trường hợp bà nghỉ việc (không làm việc, không hưởng tiền lương) từ ngày 14/8/2014, nhưng công ty (cũ) vẫn đóng BHXH đối với bà từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2014 là không đúng quy định của pháp luật. 

Đề nghị bà liên hệ và yêu cầu công ty (cũ) lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH để truy giảm và xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN đối với bà theo đúng quy định.

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?