LuatVietnam

Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH

Cập nhật 26/8/2022 | Đăng tải: LVN.5526

hoi Hoàng Thị Thúy Oanh (TPHCM)
Công ty tôi có người lao động xin nghỉ không lương từ tết Nguyên đán đến ngày 10/5 (công ty đã báo giảm không lương từ tháng 3). Đến ngày 10/5, người lao động xin nghỉ hẳn. Công ty làm hồ sơ báo giảm do thôi việc từ tháng 3 hay tháng 5 là đúng?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 98 Luật BHXH năm 2014; hướng dẫn tại Điều 23, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 32 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam thì người sử dụng lao động phải thông báo với cơ quan BHXH khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH; đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cấp sổ BHXH, thẻ BHYT hằng tháng cho người lao động theo quy định.

Vì vậy, công ty bà lập báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam) để báo dừng tham gia BHXH, kể từ tháng người lao động không làm việc, không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và báo giảm lao động tham gia BHXH kể từ tháng chấm dứt hợp đồng lao động.

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?