LuatVietnam

blue-check Phân Viện Y học Cổ truyền Quân đội Tp. HCM nhận KCB BHYT từ 1/8/2023

Thông báo số 3919/TB-BHXH ngày 2/8/2023 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về cơ sở nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (1 trang)
Posted: 4/8/2023 7:10:48 AM | Latest updated: 9/8/2023 5:38:57 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo thông báo này, Phân Viện Y học Cổ truyền Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 84/9 Kinh Dương Vương, P13, Quận 6) tiếp nhận KCB BHYT kể từ 1/8/2023.

Thời gian KCB từ 07 giờ 30 đến 17 giờ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu