LuatVietnam

blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT

Công văn số 35197/CTHN-TTHT ngày 19/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc điều chỉnh hóa đơn sai sót (4 trang)
Posted: 29/7/2022 7:24:05 AM | Latest updated: 1/8/2022 2:18:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5506
LuatVietnam

Việc xử lý sai sót đối với các hóa đơn mẫu cũ (lập theo Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 ) đã được quy định rõ tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Theo đó, sau thời điểm áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo mẫu cũ bị sai sót thì các bên mua, bán phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT và lập HĐĐT mẫu mới thay thế.

Việc kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT của hóa đơn được thay thế thực hiện kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót (Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5506

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Công đoàn cấp trên tại TP. HCM phải bố trí kế toán trưởng nếu quản lý ít nhất 300 công đoàn cơ sở
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Về việc lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
blue-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện English attachment
blue-check Hóa đơn trả hàng phải ghi rõ số lượng, thuế suất và tiền thuế trả lại
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau