LuatVietnam

Phạt ít nhất 40 triệu nếu trả lương thấp hơn mức tối thiểu

Cập nhật 24/6/2022 | Đăng tải: LVN.5483

hoi Khánh Hằng
Việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ áp dụng từ ngày 1/7, nhưng nếu công ty tôi không thực hiện, sếp có bị phạt hay không?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Theo khoản 1 điều 4 Nghị định 38/2022, mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Như vậy, doanh nghiệp buộc phải trả lương cho người lao động thấp nhất là bằng với mức lương tối thiểu tháng (từ ngày 1/7/2022 là 4.680.000 đồng/tháng đối với vùng I; 4.160.000 đồng/tháng đối với vùng II; 3.640.000 đồng/tháng đối với vùng III; 3.250.000 đồng/tháng đối với vùng IV).

Căn cứ khoản 1 điều 6 và khoản 3 điều 17 Nghị định 12/2022, phạt tiền đối với doanh nghiệp khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu theo các mức sau đây:

- Từ 40 đến 60 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 đến 10 người lao động.

- Từ 60 đến 100 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 đến 50 người lao động.

- Từ 100 đến 150 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Ngoài việc bị phạt tiền nêu trên, doanh nghiệp phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt, theo điểm a khoản 5 điều 17 Nghị định 12/2022.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Tiền lương

otvet Ngày công tính lương được quy định thế nào?
otvet Công ty có được trừ lương nếu người lao động không đạt doanh số?
otvet Doanh nghiệp và người lao động được tự thỏa thuận mức tạm ứng lương ngày tết
otvet Giáo viên hợp đồng có được trả lương dạy thêm giờ?
otvet Lương nhân viên bắt buộc phải bảo mật hay được phép công khai?
otvet Lao động thử việc có được hưởng lương tháng 13?
otvet Osin được hưởng lương tối thiểu bao nhiêu?
otvet Lương tháng 13 do doanh nghiệp quy định, pháp luật không bắt buộc
otvet Cách tính mức lương cho giáo viên mới ra trường
otvet Công nhân lao động có được tăng lương theo lương cơ sở?
otvet Lao động thử việc có được trả BHXH vào lương?
otvet Có được hưởng trợ cấp chuyển vùng khi cơ quan dời trụ sở đến vùng đặc biệt khó khăn?
otvet Những điều cần biết về mức lương tối thiểu mới
otvet Thưởng tết dương lịch phụ thuộc vào chính sách riêng của mỗi công ty
otvet Doanh nghiệp giữ quyền quyết định việc chi trả lương tháng 13
otvet Từ 1/7/2022, không bắt buộc trả thêm 7% lương tối thiểu cho lao động có tay nghề
otvet Trợ cấp cho lao động dôi dư được tính trên mức lương nào?
otvet Có được trừ lương khi nhân viên làm sai công việc?
otvet Đi làm vào ngày lễ được trả 300% lương
otvet Ngừng việc do không chịu điều chuyển công tác, có được hưởng lương?