LuatVietnam

blue-check Phát mãi tài sản có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế, ngân hàng phải nộp thay thuế

Công văn số 1871/TCHQ-TXNK ngày 25/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc hàng hóa nhập khẩu miễn thuế làm tài sản bảo đảm (4 trang)
Posted: 30/5/2022 9:34:00 AM | Latest updated: 31/5/2022 9:14:51 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5462
LuatVietnam

Theo quy định mới tại điểm a khoản 8 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, đối với tài sản doanh nghiệp thế chấp ngân hàng, nếu có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế và doanh nghiệp chưa khai báo thay đổi mục đích sử dụng, chưa nộp thuế trước khi ngân hàng bán đấu giá thu hồi nợ thì phía ngân hàng có trách nhiệm phải khai, nộp thay khoản thuế này.

Theo Tổng cục Hải quan, đây là khoản thuế phải nộp đối với hàng nhập khẩu miễn thuế có thay đổi mục đích sử dụng nên phía ngân hàng sẽ không được xem xét hoàn lại.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5462
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Tài sản cố định