LuatVietnam

blue-check Phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết TTHC tại Hà Nội

Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (154 trang)
Posted: 28/11/2022 9:52:19 AM | Latest updated: 6/12/2022 10:51:43 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn TP. Hà Nội, với thời hạn ủy quyền từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Bao gồm:

- Phương án ủy quyền giải quyết 68 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp (Phụ lục I).

- Phương án ủy quyền giải quyết 5 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Du lịch (Phụ lục II).

- Phương án ủy quyền giải quyết 15 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Thông tin Truyền thông (Phụ lục III).

- Phương án ủy quyền giải quyết 11 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng (Phụ lục IV).

- Phương án ủy quyền giải quyết 34 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên & Môi trường (Phụ lục V).

- Phương án ủy quyền giải quyết 46 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải (Phụ lục VI).

- Phương án ủy quyền giải quyết 41 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa & Thể thao (Phụ lục VII).

- Phương án ủy quyền giải quyết 54 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - TB&XH (Phụ lục VIII).

- Phương án ủy quyền giải quyết 27 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT (Phụ lục IX).

- Phương án ủy quyền giải quyết 2 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Ngoại vụ (Phụ lục X).

- Phương án ủy quyền giải quyết 50 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ (Phụ lục XI).

- Phương án ủy quyền giải quyết 17 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các KCN&CX (Phụ lục XII).

- Phương án ủy quyền giải quyết 23 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục & Đào tạo (Phụ lục XIII).

- Phương án ủy quyền giải quyết 25 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học & Công nghệ (Phụ lục XIV).

- Phương án ủy quyền giải quyết 45 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch & Đầu tư (Phụ lục XV).

- Phương án ủy quyền giải quyết 90 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế (Phụ lục XVI).

- Phương án ủy quyền giải quyết 44 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công thương (Phụ lục XVII).

- Phương án ủy quyền giải quyết 2 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc (Phụ lục XVIII).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check 123 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực công thương tại Tp.Hà Nội
blue-check Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết liên thông tại Hà Nội trong năm 2023
light-check Định mức chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
blue-check 16 thủ tục mới trong lĩnh vực phân bón, kiểm dịch, ATTP tại Hà Nội
blue-check Đã bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục thuế
blue-check Các quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết TTHC sẽ sớm được bãi bỏ
blue-check Các thủ tục thuế và hải quan sẽ được gỡ bỏ quy định nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
blue-check Danh mục 267 TTHC sẽ được bỏ yêu cầu nộp giấy tờ về cư trú
blue-check Hà Nội chấn chỉnh việc công chức đòi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết TTHC
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép buôn bán phân bón, xác nhận bảng kê lâm sản và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check 12 thủ tục mới về cấp phép sản xuất, mua bán rượu, thuốc lá, chai LPG tại TP. HCM
blue-check Danh mục TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Bộ Tài chính
blue-check Các thủ tục hành chính về bức xạ, công bố hợp quy, chuyển giao công nghệ tại Tp. Hà Nội
blue-check Gỡ bỏ quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hàng loạt thủ tục hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội
blue-check Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính thuế thời gian tới
blue-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết TTHC tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh và TTHC
blue-check Đề án xây dựng Mô hình mới về Bộ phận một cửa của TP. Hà Nội