LuatVietnam

blue-check Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội

Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 24/4/2023 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội (1 trang)
Posted: 25/4/2023 7:29:26 AM | Latest updated: 25/4/2023 1:14:23 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Chính phủ thông báo phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội đã được ký kết vào ngày 14/12/2021 tại Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao sẽ làm thủ tục công bố và lưu chiểu Hiệp định, Bộ Lao động TB&XH sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ký kết Thỏa thuận hành chính theo quy định tại Điều 13 của Hiệp định và tổ chức triển khai Hiệp định sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hiệp định - Điều ước

blue-check Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội
blue-check Công hàm mới về miễn thị thực giữa Việt Nam - Brunei có hiệu lực từ 14/3/2023
blue-check Quy chế vận hành Cổng điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTAP)
blue-check Quy trình cấp Thư đồng ý hoặc phản đối cho tổ chức tài chính quốc tế kinh doanh tại Việt Nam English attachment
blue-check Kế hoạch giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP
blue-check Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) English attachment
blue-check Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Từ 14/7/2021, Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức đã có hiệu lực tại Việt Nam
blue-check Toàn văn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh (a1pd ụng từ 1/5/2021)
blue-check Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh English attachment
blue-check Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Luật Ký kết thỏa thuận quốc tế 2020 English attachment
blue-check Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức English attachment
blue-check Công hàm sửa đổi về miễn thị thực giữa Việt Nam - Myanmar đã có hiệu lực từ 1/1/2020
blue-check Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) English attachment
blue-check Phê chuẩn Hiệp định CPTPP English attachment
blue-check Một số nhiệm vụ cấp bách để khai thác hiệu quả các FTA
blue-check Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa Việt Nam - Lào
blue-check Kế hoạch triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO (Hiệp định TF)
blue-check Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) English attachment